Edukacja ustawiczna

Zasady kształcenia dorosłych

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Jacenty Wegner
  • Andragogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

ta wynika z edukacji ustawicznej, stąd też jest szczególnie ważna w dydaktyce dorosłych, bo dorośli szybciej...

Pedagogika pracy- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2681

, poradnictwem, doradztwem, selekcją zawodową, edukacją ustawiczną dorosłych, problematyką humanizacji zasad...

Pedagogika pracy

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3731

zawodowej i w zakładzie pracy. Edukacja ustawiczna dorosłych, zwana również edukacją permanentną, edukacją...