Rozwój - Kształcenie dorosłych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój - Kształcenie dorosłych - strona 1 Rozwój - Kształcenie dorosłych - strona 2 Rozwój - Kształcenie dorosłych - strona 3

Fragment notatki:

Rozwój Badacze LSP proponują tu rozszerzenie pojęcia rozwoju poza biologiczną koncepcję wzrostu ( growth ) lub rozwoju ( progression ). Rozwój powinien wówczas obejmować nie tylko procesy wzrostu, ale również takie procesy, które w ciągu życia zwracają się w innym kierunku. Odpowiednio do tego w perspektywie LSP rozwój definiuje się jako każdą (pozytywną lub negatywną) zmianę w zdolnościach adaptacyjnych organizmu.
Robert Stiller - muszę zapominać języki.
Dlaczego starszy człowiek, o olbrzymiej wiedzy, nie potrafi opanować podstaw obsługi komputera? Wychowanie do starości polega właśnie na pomaganiu ludziom w nabywaniu zainteresowań i aspiracji oraz umiejętności i przyzwyczajeń, które - gdy nadejdzie czas emerytury - dopomagają w realizowaniu trybu życia sprzyjającego wydłużeniu życia i dającej satysfakcję aktywności. Przy czym należy podkreślić, iż wychowanie pojmować będziemy nie tylko jak informowanie, przekonywanie, zachęcanie - lecz także jako wywoływanie sytuacji sprzyjających określonemu postępowaniu
Trzy rodzaje ludzkich zainteresowań 1. Instrumentalne ; celem ich jest dominacja nad natura przez naukę, dominowanie przez życie intelektualne nad dokonującymi się przemianami.
2. Hermeneutyczne ; zawierające cel: rozumienie świata i samoekspresja przez sztukę i nauki humanistyczne,
3. Emancypacyjne - zmierzające do wolności i uwolnienia się od negatywnych wpływów otoczenia.
Selektywna optymalizacja z kompensacją: prototypowy proces dostosowawczego, trwającego całe życie rozwoju na przykładzie funkcji poznawczych Podstawowe funkcje wychowania dorosłych 1. Funkcja zastępcza - przekazywanie ludziom dorosłym tych wiadomości i kształtowanie tych umiejętności, których nie zdobyli w wieku szkolnym.
2. Funkcja właściwa - stałe uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności ludzi dorosłych.
... najbardziej efektywnymi pracownikami są ludzie stale uczący się, ubogacający swoją osobowość, wiedzę i doświadczenie... Składniki kształcenia dorosłych 1. Działalność uczniów dorosłych - uczenie się,
2. Działalność nauczycieli - nauczanie,
3. Układ treści kształcenia (program),
4. Środowisko dydaktyczne.
Zasady kształcenia dorosłych 1. Wykorzystywanie doświadczeń,
2. Indywidualizacja i zespołowość,
3. Kształtowanie umiejętności uczenia się,
4. Ustawiczność kształcenia
Powracająca fala -wykorzystanie doświadczeń - redukcja stopni swobody
Metody kształcenia dorosłych 1. Metody podające - wykład, pogadanka, dyskusja,


(…)

… zwolnienie przemiany materii
2. Zmniejszania się uwodnienia tkanek
3. Zmiany w białkach i składnikach mineralnych
4. Odkładanie się wapnia
Układy dotknięte procesami starzenia się
1. Narządy ruchu - mięśnie, kości, stawy
2. Układ oddechowy
3. Układ krążenia
4. Układ nerwowy
5. Wydolność fizyczna
6. Ogólna filozofia ewolucji
Przeciwwskazania bezwzględne do rekreacji ruchowej
-       choroba niedokrwienna serca i wczesny okres po zawale mięśnia sercowego,
-       jawna niewydolność krążenia, z trudem poddająca się leczeniu,
-       wady zastawkowe serca,
-       znaczne powiększenie serca,
-       nasilone zaburzenia rytmu pracy serca,
-       niewyrównana cukrzyca,
-       nadciśnienie tętnicze,
-       nadmierna otyłość,
ostre kłębkowe zapalenie nerek,
ostre postacie chorób zakaźnych. Przeciwwskazania względne
-      nieduże powiększenie serca,
-       niewydolność krążenia dająca się wyrównać leczeniem,
-       wszczepiony rozrusznik serca,
-       przewlekłe choroby układu oddechowego w okresie zaostrzeń,
-       cukrzyca wyrównana przez insulinę i inne leki,
-       wczesny okres po krwotoku wewnętrznym,
-       choroby narządu moczowego, ostre i przewlekłe,
-       niedokrwistość poddająca się leczeniu, ale niewyrównana,
-       nadciśnienie tętnicze krwi,
-       choroby naczyń obwodowych kończyn,
-       przewlekłe zapalenie stawów,
-       przewlekłe choroby zakaźne,
-       choroby z drgawkami lub krótkotrwałymi utratami przytomności.
-          kiedy w przypadku poddanej procesowi starzenia osoby zostaną przekroczone granice (progi) zdolności, ma to następujące konsekwencje dla rozwoju…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz