Funkcje oświaty dorosłych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje oświaty dorosłych - wykład - strona 1 Funkcje oświaty dorosłych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

FUNKCJE OŚWIATY DOROSŁYCH (jakie zadania spełnia oświata dorosłych):
Klasyfikacja funkcji w raporcie E.Faure pt. „Uczyć się, aby żyć”.
Z - zastępcza funkcja oświaty dorosłych - chodzi o uzupełnianie braków w podstawowym wykształceniu. Podwyższanie wykształcenia do poziomu podstawowego, niwelowanie analfabetyzmu. Analfabetyzm literalny - kiedy nie potrafimy czytać, pisać, podpisać się. Analfabetyzm funkcjonalny - pokazuje, iż jednostka niedostatecznie opanowała podstawy wiedzy, która pomogłaby jej w komunikowaniu się ze światem zewnętrznym. Analfabetyzm kulturalny - wiąże się z brakiem umiejętności rozpoznawania danej kultury. Akcja, która polega na likwidacji analfabetyzmu to analfabetyzacja.
U - uzupełniająca (kształcenie) - mamy brak wykształcenia (średniego, bądź zasadniczego, zawodowego).
P - przedłużająca kształcenie - osoba chce się kształcić dalej, to uzyskiwanie poziomu kształcenia średniego, mamy możliwość dalszego kształcenia.
D - doskonalenia - posiadamy pewne kompetencje, ale chcemy uzyskać jeszcze coś więcej, doskonalenie zawodowe, może wykroczyć poza kształcenie wyższe.
O - osobistego rozwoju - człowiek może rozwijać swoje zainteresowania, kształcić swój charakter, kształtować postawy wobec zjawiska śmierci, samotności.
Funcie zastępcze - do uzupełnienia podstawowej wiedzy. Funkcje właściwe - główny cel oświaty dorosłych. (John Lowe) - wyróżnił funkcje oświaty dorosłych: a- funkcje ogólnonarodowe - te, które spełniają cele ważne dla danego regionu, państwa. b- funkcje społeczności lokalnej - oświata dorosłych wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej.
Ad. A - Funkcje ogólnonarodowe:
Akcentuje się kształcenie zawodowe i się je reguluje. Powiązanie między polityką zawodową, uwzględnia się przemiany społeczne.
- bezrobocie, dokształcanie, różne oferty kursów.
- demokratyzacja życia.
- wychowanie polityczne - wiedza polityczna narodu jest bardzo nikła.
Ad. B - Funcie społeczności lokalnej:
Cele lokalne - to diagnoza potrzeb danego środowiska.
Nie jest autorstwa J.Lowe tylko Gelpi.
Funcie globalne = ziemskie (obywatele ziemi).
(Społeczność narodowa, obywatel ziemi z pełną troską o jej dalsze losy).
John Lowe:
- następujące kwestie, które realizowała (funkcje) - (biorąc pod uwagę kierunki działań):
Stwarzała dorosłym jeszcze jedną szansę edukacyjną.
Organizowanie róznego rodzau kursów (kształcenie kursowe - H.Siebert - 2004).
Popularyzacja →
Uaktualnianie kwalifikacji zawodowych.
Orientowanie dorosłych na rozwiązywanie problemów osobistych.


(…)

… religijności.
wzrost napięć nacjonalistycznych - terroryzm jest zagrożeniem.
Współczesna tożsamość kulturowa - gdzie my ludzie jesteśmy zakotwiczeni, jak formułować tożsamość współczesnego człowieka.
Przede wszystkim jesteśmy zakorzenieni w określonej kulturze.

… o owych problemach (przemian makroekonomicznych, przemian w naturze).
Główne problemy to:
Problemy ekologii - (ekopedagogika) - dbałość o środowisko zewnętrzne, wewnętrzne, przyrodnicze (człowieka). Potrzeba wychowania do współżycia pokojowego z przyrodą.
Zdrowie - alergia, choroby psychiczne, epidemia, pandemia.
Procesy geograficzne - podział świata, jakby na „północ” (jest ubogie) i „południe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz