Zasady działania tarczy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady działania tarczy - strona 1 Zasady działania tarczy - strona 2 Zasady działania tarczy - strona 3

Fragment notatki:

Zasady działania tarczy
Tarcza jest urządzeniem przystosowanym do cyklicznego procesu budowy obiektu podziemnego. Podstawowy cykl metody tarczowej składa się z następujących etapów:
• przygotowania wyrobiska, obejmującego urabianie górotworu, załadunek urobku i jego transport poza przednią część tarczy (rys. 10.19 - etap I),
• przesunięcie tarczy do przodu na długość pierścienia obudowy stałej za pomocą wysuwających się tłoków pras hydraulicznych opartych na powierzchni czołowej ob­wodu tej obudowy (etap II),
• powrotny ruch tłoków do pozycji wyjściowej w celu zmontowania następnego pier­ścienia obudowy (etap III),
• zmontowany pierścień obudowy stanie się oparciem dla wysuwanych części dźwi­gników następnego cyklu przemieszczenia tarczy.
Sposób przygotowania wyrobiska zależy od rodzaju górotworu i stopnia, poziomu mechanizacji robót drążeniowych. Przy prostej technologii urabiania górotworu, na przy­kład strzelaniem lub ręcznym kopaniem, nóż tarczy służy jako osłona prowadzonych robót wiertniczych bądź ręcznego usuwania urobku. Jest on wtedy wyposażony w ru­chome lub stałe pomosty udostępniające urabianą ścianę czołową wyrobiska (rys. 10.20a). Mogą też być urządzenia umożliwiające zabezpieczenie Stropu wyrobi­ska, a także ściany czołowej na czas do przesunięcia tarczy do przodu.
W przypadku bardzo słabego górotworu nóż tarczy może być pogrążony w caliźnie ściany czołowej wyrobiska, rozdzielając ją na kilka poziomów. Wówczas niestabilny ośrodek sypki może utworzyć naturalne skarpy nie naruszając cią^ości zabezpiecze­nia wyrobiska (rys. 10.20b). W miarę jak będziemy usuwać górotwór tarcza będzie się przesuwać do przodu, zachowując stan równowagi ściany czołowej wyrobiska. W grun­cie nawodnionym, upłynnionym czoło noża tarczy osłania się sferyczną przeponą, która odcina wpływanie pulpy do wnętrza tarczy. W czasie przesuwania tarczy do przodu upłynniony grunt ulega przemieszczeniu na boki, dzięki czemu jest dodatkowo zagę­szczony, wzmocniony w otoczeniu wyrobiska. W razie zbyt dużego oporu, gdy tarcza ulega zaklinowaniu, w przeponie otwierane są specjalne okna, otwory, przez które część płynnej masy dostaje się do wnętrza tarczy, zmniejszając opór. W zależności od ilości usuniętej pulpy odpowiednio pomniejsza się wielkość oporu i tarcza może ponownie przesuwać się do przodu. System jest więc całkowicie bezpieczny i możliwy do stero­wania (rys. I0.20c).
W tarczach zmechanizowanych w nożu umieszcza się urządzenia do urabiania góro­tworu, jego załadunku na środki transportu i zabezpieczenia ściany czołowej. Konstruk­cje urządzeń są bardzo zróżnicowane ze względu na rodzaj górotworu, metody jego urabiania, wielkość zabioru itd. Jednym z przykładów tarczy zmechanizowanej może być tarcza typu leningradzkiego przystosowana do budowy tuneli metra w warunkach zwięzłych iłów sylurskich (rys.

(…)

… go do pojemnika. Dozowany w pojemniku urobek był zsypywany na taśmociąg umieszczo­ny w wale centralnym dysku głównego i transportowany w kierunku gotowej części tunelu. Oprócz ruchów obrotowych dyski mogły się przemieszczać w osi podłużnej do przodu i do tyłu, co pozwoliło na drążenie wyrobiska niezależnie od położenia tarczy. Dyski przesuwające się do przodu w czasie drążenia wyrobiska, po jego wykonaniu…
… elementem wyposażenia tej tar­czy był dysk główny zamykający powierzchnię czołową noża. Osadzony na central­nym, wydrążonym wewnątrz wale był on uzbrojony od strony górotworu w urządzenia skrawające, a od strony tarczy w naczynia, zbieraki umieszczone równomiernie na ob­wodzie dysku. Urządzeniami urabiającymi górotwór były dłuta skrawające osadzone na obwodzie dysku głównego i czterech dyskach pomocniczych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz