zasada równowagi instytucjonalnej, a zasada trójpodziału władzy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zasada równowagi instytucjonalnej, a zasada trójpodziału władzy - strona 1

Fragment notatki:

W jakiś sposób zasada równowagi instytucjonalnej zastępuję zasadę trójpodziału władzy?
Zasada równowagi instytucjonalne polega na:
Każda instytucja UE może działać tylko na podstawie Traktatów
Żadna instytucja nie może zastępować innych w wykonywaniu ich kompetencji
Wszystkie instytucje muszę przestrzegać określonych prawem procedur.
Każda instytucja sama ustanawia wewnętrzny regulamin.
Wszystkie instytucje musze ze sobą współpracować w celu realizacji celów wynikających z Traktatów.
Zasada Trójpodziału władzy nie ma zastosowania do UE. Została zastąpiona zasadą równości instytucjonalnej. Przed wejściem Traktatu z Lizbony obowiązywała zasada jednolitych ram ale wobec braku struktury filarowej nie wydaj się bardzo potrzebna.
Zasada równości instytucjonalnej zapewnia tak jak zasada trójpodziału władzy współdziałanie organów i wzajemną kontrolę. Zasada ta ma charakter jurydyczny czyli zaskarżalny. Potwierdza to orzeczenie TS Roquette Frere przeciwko radzie. Rada przyjęła akt prawny, nie czekając na opinię Parlamentu wymaganą przez przepis stanowiący podstawę prawną do wydania aktu. Rada ma obowiązek współpracy z Parlamentem co stanowi istotny czynnik równowagi instytucjonalnej. Sprawie C-70/88 PE przeciwko Radzie stwierdził: Ustanawiając system podziału kompetencji między różne instytucje wspólnot, przypisując instytucji jej własną rolę w strukturze instytucjonalnej i wykonywaniu zadań powierzonych Wspólnotom, Traktaty stworzyły równowagę instytucjonalną. Każda instytucja musi wykonywać swoje prawa z należytym uwzględnieniem prawa pozostałych instytucji. Możliwe jest penalizowanie wszystkich możliwych naruszeń tej zasady.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz