Zasada proporcjonalnosci

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada proporcjonalnosci - strona 1 Zasada proporcjonalnosci - strona 2 Zasada proporcjonalnosci - strona 3

Fragment notatki:

Zasada proporcjonalnosci: jest warunkiem legalności represaliów
Opinio iuris to:element zwyczaju
Jaka zasade p.m naruszyło by państwo uznające de facto iracka okupację kuwajtu z 1990 r ?
Zasade samostanowienia narodów
4.norma zwyczajowego prawa międzynarodowego:jest to uzależnione od wyroku MTS
5.oswiadczenie prezydenta fracji o zaprzestaniu prób z bronią atomową przez francję na pld pacyfiku jest z pkt prawa m: jest wiaząca dla francji gdyż towarzyszy zamiar wywołania skutków prawnych 6. jaka norme pr miedzy, narusza państwo ogłaszając że określony akwen morski (leżący poza granicami morza terytorialnego tego państwa) podlega suwerennej i wyłącznej władzy tego państwa?
Zasada swobodnego przepływu 7.domniemaniem kompetencji traktatowej jest objęty :wszystkie odp są błędne
8.obywatelstwo UE:jest zależne od obywatelstwa w jednym z państw należących do UE
9. skutkiem niezarejestrowanie umowy miedzynarod jest: brak możliwości powoływania się na nią przed organami ONZ
10. w sprawie Nottebohma MTS uzależnił obowiazwek uznania państo obywatelstwa w innym państwie (uzyskanego w drodze naturalizacji) od :zasady efektywnego obywatelstwa
11.w przypadku skutecznego powołania się się przez państwo na niemożność wykonania traktatu w wyniku znikniecia przedmiotu umowy : traktat jest nieważny ex tunc
12. do morza terytorilalnego zaliczamy :wszystkie od są błędne
13. możliwość postawienia przed polskim sądem cudzoziemców uprawiających piractwo na morzu otwartym wynika : z jurysdykcji uniwersalnej 14. jaka norme pr miedzyna naruszyli funkcjonariusze państwa Izrael uprowadzając Eichmanna z terytorim Argentyny? Naruszenie suwerenności państwowej 15. rosja jest : kontynuatorem ZSRR
16. zasada forum prorogatum ma znaczenie ; przy dorozumianej zgodzie na jurysdykcje MTS w sporze 17. jaka jest najważniejsza zasada rzadząca rozstryganiem sporów ?zakaz użycia siły i rozwiazywanie sporów pokojowo 18. zgodnie z komstytucja RP w przypadku sprzeczności miedzy ustawą a umową miedzyna ratyfik za zgoda parlamentau: pierwszeństwo ma umowa miedzynarodowa 19. na czym polega znaczenie paktu brinda kelloga w rozwoju prawa międzynarodowego ? jest to akt generalny o wyrzeceniu się wojny a rozstrzygniecie sporów winno następować przy uzyciu środków pokojowych 20. w sprawie pinocheta brytyjska izba lordów c) stwierdziła że ekstradycja pincheta do hiszpanii jest niemożliwa ze względów humanitarnych W przypadku sprzeczności miedzy ustawą a umową międzynarodową pierwszeństwo ma : umwa ratyfikowana za zgoda parlamentu RETORSJE to środek odwetowy stosowany przez państwo w odpowiedzi na krzywdzące , niesłuszne , syskryminujace postępowanie drugiego państwa którego zachowanie nie stanowi jednak naruszenia pr międzynarodowego

(…)

… : morze terytorialne i morskie wody wewnętrzne W przypadku wyłącznej strefy ekonom zgoda państwa nadbrzeżnego jest wymagana w przypadku kładzenia rurociągu na terenie tej strefy przez inne pństwo Państwo nie bd strona traktatu antarktycznego z 1959r które bud baze wojskowa na terenie Antarktydy : narusza traktar natarktyczny ponieważ jego postanowienia są przeciwstawane państwom nie bd jego stronami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz