Zasada proporcjonalności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada proporcjonalności - strona 1

Fragment notatki:


ZASADA PROPORCJONALNOŚCI
Zasadę tę wyraża art. 5 ust. 4 TUE: Zgodnie z zasadą proporcjonalności zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów. Instytucje Unii stosują zasadę proporcjonalności zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Zasada ta oznacza więc, że działania podejmowane przez Unię, zmierzające do osiągnięcia
określonego celu, nie mogą wykraczać poza to, co jest niezbędne do jego osiągnięcia, wobec czego
muszą być proporcjonalne do zamierzonego celu. Działaniami tymi są przede wszystkim działania
instytucji UE w sferze legislacyjnej. Ustalenie czy przepis prawa został wydany zgodnie z zasadą
38
proporcjonalności musi polegać na zbadaniu czy środki w nim zastosowane są właściwe i
konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu i czy nie wykraczają poza to, co jest niezbędne dla
jego osiągnięcia. Jeśli zaś jest wybór między środkami, to należy wybrać te, które są najmniej
uciążliwe, uwzględniając sytuację w momencie jego przyjęcia. W kontekście tej zasady TS
wyróżnił:
- zobowiązanie podstawowe (pierwotne) - to zobowiązanie, którego wypełnienie jest
konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu
- zobowiązanie wtórne - ma charakter administracyjny i wynika ze zobowiązania
pierwotnego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz