Zasada podziału władzy - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3003
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada podziału władzy - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

ZASADA PODZIAŁU WŁADZY. KLASYCZNE KONCEPCJE I ICH WSPÓŁCZESNA MODYFIKACJA Zasada podziału władzy jest jednym z podstawowych elementów współczesnego państwa demokratycznego. Rodowód podziału władzy sięga okresu walki z monarchią absolutną. Geneza tej idei wywodzi się z chęci zabezpieczenia wolności jednostki poprzez osłabienie władzy państwowej. Jako jednym z pierwszych tematykę te podjął J. Locke. Podział władzy proponowany przez Locka obejmował władzę prawodawcza, wykonawczą i federacyjną (do spraw zagranicznych).
Monteskiusz wprowadził podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Constante wyróżnił natomiast aż 5 władz: monarszą, wykonawczą, reprezentacyjną stałą, reprezentacyjna opinii i sądową
Do współczesnych czasów przetrwał model podziału władzy zaproponowany przez Monteskiusza. Jego zdaniem w państwie realizują się 3 funkcje, które powinny być rozdzielone: prawodawcza, wykonawcza i sądowa i tak powinny przebiegać linie podziały, przy czym władze te kontrolują się i równoważą wzajemnie Klasyczna koncepcja podziału władzy jest bardzo rygorystyczna jednakże współcześnie uległa ona ewolucji. Nastąpiło zachwianie równorzędności miedzy władzą wykonawcza i władzą ustawodawczą, w kierunku wzmocnienia władzy wykonawczej. Zmieniły się tez funkcje władzy wykonawczej, które w pierwotnym podziale sprowadzały się w zasadzie do wykonywania ustaw.
Nowy rozdział zadań polegający na rozszerzeniu domeny egzekutywy powoduje, że nie można już mówić o samej funkcji wykonawczej, ale raczej o funkcji rządzenia. Egzekutywa wkroczyła na obszar funkcji legislacyjnej parlamentu. Odbyło się poprzez fakt, że większość przygotowywanych ustaw pochodziła z inicjatywy rządu, następowało częste delegowanie na rzecz rządu przez parlament, na określony czas , uprawnień do stanowienia aktów prawnych w materii ustawowej, ponadto nastąpiło konstytucyjne przekazanie części materii ustawowej do kompetencji rządu. Ewoluowały również funkcje parlamentu - od monopolu na władze ustawodawczą do organu kontroli nad rządem oraz organu zbiorowej refleksji.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz