Zasada obiektywizmu i wskaż na jej gwarancje procesowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada obiektywizmu i wskaż na jej gwarancje procesowe-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Omów zasadę obiektywizmu i wskaż na jej gwarancje procesowe. Zasada obiektywizmu to dyrektywa zobowiązującą organy procesowe do obiektywnego stosunku do sprawy i jej uczestników, pozbawionego stronniczości, uprzedzeń osobistego nastawienia.
Sąd powinien równą rzetelnością rozważać i uwzględniać okoliczności przemawiające na korzyść i nie korzyść oskarżonego, rozstrzygając zaś sprawę obowiązany jest kierować się wyłącznie materiałem dowodowym uzyskanym w postępowaniu i dyrektywami wynikającymi z ustawy. Obiektywizmu trzeba wymagać od wszystkich uczestników procesu, których działalność budzić powinna zaufanie stron powinna zaufanie stron; chodzi o biegłego, tłumacza, protokolanta, stenografa.
Realności zasady obiektywizmu służy w istotny sposób instytucja wyłączenia organu procesowego niektórych innych uczestników post., przede wszystkim chodzi o sędziego - art. 40 kpk Sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Przepisy o wyłączeniu sędziego stosuje się odpowiednio do ławników, prokuratora, innych osób prowadzących postępowanie przygotowawcze oraz innych oskarżycieli publicznych także protokolant i stenograf.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz