Zasada jawności - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada jawności - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zasada jawności
9Firma, pod którą występuje w obrocie przedsiębiorca, musi być jawna dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Z reguły sam przedsiębiorca odpowiednio dba o to, by inne podmioty identyfikowały prowadzoną przez niego działalność z jego firmą.
Stosownie do treści art. 432 § 2 k.c. firma podlega ujawnieniu we właściwym rejestrze, z zastrzeżeniem innego uregulowania przez przepisy odrębne. Nie ulega wątpliwości, że dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową rejestrem tym będzie Ewidencja Działalności Gospodarczej, a dla innych przedsiębiorców - rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Ujawnieniu w rejestrze podlega także zmiana firmy, stosownie do treści art. 437 zd. 1 k.c.
Z zasadą jawności (notyfikacji) firmy wiąże się obowiązek podawania przez przedsiębiorców swojej firmy w kontaktach z osobami trzecimi, który nakłada na przedsiębiorców ustawa o KRS. Jej przepis art. 34 ust. 1 pkt 1 stanowi, że podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, oprócz innych danych identyfikujących, również swoją firmę lub nazwę. Niewykonanie tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny, którą sąd rejestrowy może nałożyć na osoby odpowiedzialne za jego wykonanie w wysokości do 5000 złotych (art. 34 ust. 3 i 4 ustawy). Zwolnienie przedmiotowe od tego obowiązku dotyczy oświadczeń woli skierowanych do osób pozostających ze spółką w stałych stosunkach umownych (art. 34 ust. 5 ustawy).
W odniesieniu do niektórych spółek handlowych istnieją odrębne przepisy wymuszające posługiwanie się w oświadczeniach skierowanych do innych osób danymi identyfikującymi spółkę, w tym m.in. jej firmą.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz