Zarządzanie zasobami ludzkimi cz2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi cz2 - strona 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi cz2 - strona 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi cz2 - strona 3

Fragment notatki:


Zbiór działań składających się na zarządzanie kadrami można ujmować w trzech aspektach:
• funkcjonalnym, tj. rodzaju wykonywanych czynności, subfunkcji , czy procesy,
• instytucjonalnym, określającym typ podmiotów (instytucji) realizujących zadania i procesy kadrowe,
• instrumentalnym, dotyczącym metod i technik rozwiązywania zadań z tego obszaru.
W ramach zarządzania kadrami można wyróżnić następujące wyspecjalizowane działania (ujęcie funkcjonalne):
• planowanie zasobów pracowniczych,
• rekrutacja,
• dobór kandydatów i ich wprowadzanie do pracy,
• strukturyzacja ról i ustanawianie hierarchii (pełnienie roli, wynikającej ze stanowiska pracy,
• szeroko rozumiane wynagradzanie pracownika,
• ocenianie pracowników i efektów ich pracy,
• doskonalenie pracownika i warunków pracy,
• awansowanie,
• zwalnianie i odejścia,
• stosunki pracy (przemysłowe).
Niekiedy owe wyspecjalizowane działania autorzy traktują jako etapy procesu kadrowego, wśród których wymienia się: 1) analizę kosztów funkcjonowania pracowników w organizacji (analiza kosztów pracy); 2) planowanie personalne (a w nim analizę czynników wewnętrznych, np. strategiczny model polityki personalnej, analizę struktury zatrudnienia oraz analizę czynników zewnętrznych, m. in. analiza rynku pracy, otoczenia lokalnego); 3) nabór kandydatów; 4) dobór kadry wraz z selekcją 5) wprowadzanie do pracy; 6) szkolenie i doskonalenie; 7) W Polsce w praktyce niejednokrotnie jest to wykonywanie pracy na rzecz byłego pracodawcy. Zlecanie usług firmom jednoosobowym zewnętrznym pozwala obniżyć koszty działalności przedsiębiorstwa
Praca tymczasowa
polega na świadczeniu pracy przez pracownika w przedsiębiorstwach, do których zostaje skierowany przez agencję pracy tymczasowej. Charakterystyczną jej cechą jest trójstronny układ: agencja - pracownik - przedsiębiorstwo (pracodawca użytkownik), co oznacza, że żadna umowa nie wiąże pracownika tymczasowego z przedsiębiorstwem na rzecz którego pracownik w rzeczywistości świadczy pracę - usługę Cechy charakterystyczne pracy tymczasowej:
„Trójstronny” stosunek pracy - praca tymczasowa świadczona jest na rzecz pracodawcy-użytkownika za pośrednictwem agencji. Pracownika zatrudnia agencja pracy tymczasowej, ona jest stroną stosunku pracy, ale to nie u niej pracownik wykonuje swoją pracę. Rola agencji polega na wypożyczaniu pracownika
Dorywczością i niestabilnością - pracownik pozostaje w dyspozycji agencji, która w zależności od umów z innymi pracodawcami-użytkownikami wypożycza im pracownika na określony czas lub na czas do wykonania danego zadania. W okresie pozostawania w dyspozycji agencji mogą się więc zdarzyć przerwy w zatrudnieniu, a pracownik bywa kierowany do różnych firm ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz