Zarządzanie zasobami ludzkimi - Analiza pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi - Analiza pracy - strona 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi - Analiza pracy - strona 2

Fragment notatki:

Analiza pracy Aby zaplanować zatrudnienie trzeba wiedzieć, jakie czynności będą wykonywane na danych stanowiskach pracy
Nie odnosi się do ludzi (do pracowników)!!!
Służy określeniu tego, co jest związane ze stanowiskiem pracy a w żadnym wypadku nie wiąże się to z ocenianiem pracowników Definicja analizy pracy :
Analiza pracy to systematyczne badanie wszystkich cech charakterystycznych, atrybutów odpowiedzialności i szczegółowych wymagań w danej pracy w celu przygotowania opisu stanowiska pracy , który zostanie wykorzystany w trakcie rekrutacji pracowników i/lub wartościowania pracy.
Opis stanowiska pracy i profil kandydata to dwa najważniejsze dokumenty, które są potem wykorzystywane w różnych działaniach kadrowych Metody analizy pracy :
Bezpośrednia obserwacja pracy - patrzymy pracownikowi jak wykonuje pracy
Obserwacja uczestnicząca (doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu pracy)
Opis własny
Zaleta - napisze wszystko, co uzna za ważne
Wada - pracownik może uznać, że coś jest nieistotny
Wywiad z podmiotem pracy - osobą, która ją wykonuje
Wywiad z przełożonym
Badanie narządzi, przedmiotów i materiałów związanych z pracą
Dzienniki pracy zawierające szczegółowe opisy pracy
Kwestionariusze (ankiety)
Zwykle wykorzystuje się jednocześnie więcej niż jedną metodę, aby uniknąć błędów Analiza pracy pozwala zgromadzić informacje dotyczące następujących obszarów :
Obowiązków i zadań:
Specyfiki zadań i obowiązków na danym stanowisku pracy
Częstotliwość ich występowania
Czasu ich trwania
Wysiłku wkładanego w wykonywanie zadań
Złożoność i trudność zadań
Środowiska pracy:
Fizycznych warunków pracy (temperatury - nie koniecznie w pracach gdzie warunki są ekstremalne, wilgotności, wysokości, zanieczyszczenia, hałas, itp.)
Ryzyka związanego z wykonywaną pracą ( Np. praca w niebezpiecznych warunkach )
Narzędzi i wyposażenia:
Niezbędne do wykonywania pracy narzędzi
Związków hierarchicznych:
Stanowisko podlega służbowo, (Komu?) - jakiemu stanowisku pracy podlega dane stanowisko pracy (nie chodzi o konkretne osoby)
Stanowisku podlegają służbowo, (Które stanowiska?)
Pracownik zastępuje ….
Pracownik jest zastępowany przez ….
Pracownik stanowiska pracy powinien być zaznajomiony z opisem stanowiska pracy
Pracownik współpracuje z ….
Wymagań kwalifikacyjne:
Minimalnych wymagań dotyczących wiedzy, umiejętności, zdolności itp.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz