Zarządzanie zasobami ludzkimi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2856
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 1

Fragment notatki:

Wyjaśnij pojęcia: zatrudnieni,pracujący, aktywni zawodowo,szara strefa.
ZATRUDNIENI to osoby pozostające w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub stosunku służbowego. W Polsce mamy ok. 9768 tys. Osób.
PRACUJĄCY to suma zatrudnionych, przedsiębiorców, osób pracujących na własny rachunek, osób wykonujących pracę nakładaną, agentów (łącznie z pomagającymi im członkami rodziny oraz osobami zatrudnionymi przez agentów) członków spółdzielni, produkcji rodzinnej, duchownych i pełniących obowiązki duszpasterskie. Jest ich ok 13 782 tys. Osób.
AKTYWNI ZAWODOWO uważa się sumę pracujących i zarejestrowanych bezrobotnych. Współczynnik aktywności wynosi ok 44,6%
LUDZIE PRACUJĄ W SZAREJ STREFIE, PONIEWAŻ:
nie mogą znaleźć innej pracy,
chcą otrzymywać wyższe pensje netto, rezygnując z ubezpieczeń i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
mają negatywny stosunek do państwa i jego instytucji, a także do systemy podatkowego i ZUS (tak pracodawcy jak i pracownicy funkcjonujący w tej strefie) część pracodawców uważa, że tzw klin podatkowy jest niemoralnie wysoki i nie chcą być w ten sposób "obrabiani" z pieniędzy
niektórzy ludzie wolą funkcjonować w szarej strefie z obawy przed koniecznością działania w skomplikowanym systemie prawnym, który musieli by w pełni respektować działając legalnie
Na czym polega zatrudnienie na czas określony, na czas nieokreślony, na okres próbny?
ZATRUDNIENIE NA OKRES PRÓBNY umowa o pracę na okres próbny może być zawarta najwyżej na 3 miesiące. Zatrudniamy osoby bez doświadczenia.Okres wypowiedzenia takiej umowy wynosi:
3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tyg
2 tygodnie, gdy okres próbny wynosi 3 miesiące
Zatrudnienie na okres próbny jest uważane za stosowanie w przypadku pracowników bez żadnego doświadczenia zawodowego i pracodawcy nieznany. W odniesieniu do pracowników o pewnej już wartości zawodowej i znanych dobrze pracodawcy może być postrzegane jako mało eleganckie, a nawet jako afront.
UMOWA NA CZAS OKREŚLONY zawierana jest najczęściej na określony czas kalendarzowy. Może być również zawarta na czas określony zdarzenia lub na czas określonego zadania.
Obecnie, zgodnie z prawem umowę na czas określony można zawrzeć w sposób sekwencyjny max 2 razy. Kodeks pracy przewiduje wypowiedzenia z jednej umów o prace na czas określony trwający ponad pół roku. Czas wypowiedzenia w takich przypadkach wynosi 2 tygodnie. Bardzo któtki jest natomiast czas wypowiedzenia umowy na zastępstwo wynosi 3 dni
ZATRUDNIENIE NA CZAS NIEOKREŚLONY jest to wciąż najczęściej spotykany rodzaj umów. Tego rodzaju umowa trwa do czasu jej ustania w wyniku:
oświadczenia woli obu stron pracy,
oświadczenie woli jednej strony(wypowiedzenie),


(…)

…)
przez Internet
przez urzędy pracy
na uczelniach i w innych szkołach
w ośrodkach doskonalenia kadr
poprzez agencje doradztwa personalnego i firmy "łowcy głów'
10.Wymień etapy procesu doboru kadr i krótko scharakteryzuj.
Kurtuazja wstępne, wymiana informacji- jeżeli CV i list motywacyjny nie dotarły przez komputer to wybieramy się osobiście jeżeli zachodzi taka możliwość i przy tej okazji mamy możliwość…
… dla innych kan.
11.Racjonalizacja, restrukturyzacja
RACJONALIZACJA ZATRUDNIENIA polega zarówno na lepszym dostosowaniu wielkości i struktury zatrudnienia do obiektywnych potrzeb firmy (teraz i w przyszłości) jak i na doprowadzeniu do większej zgodności treści pracy z możliwościami, zainteresowaniami i aspiracjami pracowników
RESTRUKTURYZACJA natomiast to rewolucja po której zmienia się zarówno poziom i struktura zatrudnienia jak też treść pracy i ról organizacyjnych wielu ludzi
12. Cele racjonalizacji i restrukturyzacji
fuzje i podziały firmy
zmiana domeny i skali działalności
zmiana strategii rozwoju organizacji
zmiana technologii procesów pracy
zmiana treści ról organizacyjnych
zmiana form własności
przezwyciężenie kryzysu
przezwyciężenie regresu organizacji
redukcja kosztów zmiana kultury organizacji…

Analiza i wybór wariantów optymalnego do realizacji oraz ewentualnego wariantu rezerwowego
Operacjonaliacja wybranego wariantu ( harmonogramy, budżety, odpowiedzialni koordynatorzy itd)
Komunikacja społeczna- przekaz i wymiana informacji, ewentualne modyfikacje
Przeszkolenie osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg procesu
Wdrażanie procesu restrukturyzacji i jego monitorowane przeciwdziałanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz