Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

note /search

Zmienna losowa typu skokowego

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
  • Statystyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2219

                            >                                                                                                                                                                                                                                                                           ...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2877

Wyjaśnij pojęcia: zatrudnieni,pracujący, aktywni zawodowo,szara strefa. ZATRUDNIENI to osoby pozostające w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub stosunku służbowego. W Polsce mamy ok. 9768 tys. Osób. PRACUJĄCY to suma zatrudnionych, przedsiębiorców, osób prac...