zarzadzanie - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarzadzanie - wykłady - strona 1

Fragment notatki:


ZARZĄDZANIE -umownie można rozumieć jako Szczególny rodzaj kierowania, w której podsatwe Oddziaływania na przedmiot kierowania ma podmiot kierowania jest formalizowana hierarchiczna Nadrzędność podmiotu kierowania
PRZEDMIOT - nie posiada władzy PODMIOT - posiada wladze
Przez kierowanie w szerszym znaczeniu rozumiemy dzialanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania
innych rzeczy zgodnego z celem tego, kto nimi kieruje.
Przez kierowanie ludźmi rozumiemy (w organizacji formalnej) Działanie zmierzające do spowodowania działania innych ludźmi
Zgodnego z celem tego, kto nimi kieruje. W organizacji nieformalnej ten sam rodzaj kierowania nazywamy Przywództwem bądź przewodzeniem.
ORGANIZACJA FORMALNA FIRMY WYRAŻA SIĘ PRZEZ: - statut firmy - strukturę organizacyjną - na którą składa się schemat org. OrazZakresy czynności kompetencji i odpowiedzialności Komorek
Org. A nawet konkretnych osób pełniących różne funkcje na tzw.
Szczeblach hierarchicznych
- akty normatywne -wynikające z obowiązujących całe społeczeństwo
Zasad prawnych zawartych w takich aktach jak:
Konstytucja,ustawy,akty niższych rzędu
ORG. NIEFORMALNA - to te stosunki międzyludzkie,
które nie zostajaUżyte w sposób sformalizowany a stanowią sferę współżycia ludziW danej organizacji sformalizowanej. Stosunki te mogą przejawiać się
Różnymi więzami sympatii a antypatii, w przyjaźni i obojętności
STYLE KIEROWANIA -wyraza zmniejszenie roli stosunków nieformalnej
- antokratyczny - kierownik pozostawia wolną wolę pracownikom
- nieingerujący - nie ingeruje w prace pracowników
- demokratyczny Stosunki nieformalne mogą pozytywnie lub negatywnie wpływac na
Funkcjonowanie org. Formalnej, czyli mogą mieć charakter wpomagający Lub też niszczący org.
POZNAWANIE STODUNKÓW NIEFORMALNYCH: Jest w pewnym sensie obowiązkiemnkażdego kierownika. Poznanie to jest funkcją:
-czasową -przestrzeni - dyrektor całej org. Nie ma czasu panowac Nad stosunkami - źródeł informacji - ich wiarygodność w org.
JAKOŚC PRACY PRACOWNIKA (EFEKTYWNOŚĆ”): Można ocenic na podstawie sprawności i skuteczności
3KLUCZOWE KOMPETENCJE stanowiące podstawę Skutecznego sprawowania funkcji zarządzania: -sprawnośc
- skuteczność
CECHY POSZCZEGÓLNYCH KOMPETENCJI: -techniczna-znajomośc rzeczy i zdolność zastosowania \


(…)

… KONFLIKTAMI:
a) spotkania konfrontacyjne(znajdujące jakies wyjscie)
przygotowujemy się do dyskusji. Konfrontacja ma na celu znalezienie rozwiązania dlaobydwu stron, wymaga to: -przeniesienia akcentu sporu z osoby na sprawę -mądrego przygotowania dyskusji na spotkaniu konfrontacyjnym Należy pamiętać o: -utrzymanie konfliktu nad dyskusja -zmuszenie ludzi do bezwzględnej szczerości
- hamowanie wlasnych emocji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz