Zarządzanie w budownictwie - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie w budownictwie - wykłady - strona 1 Zarządzanie w budownictwie - wykłady - strona 2 Zarządzanie w budownictwie - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Problemy wykonawcy i inwestora:
Problemy po stronie inwestora:
-powinien mieć jasne kryteria- specyfikacja techniczna (transport, materiały, sprzęt, jakość rozliczanie), która jest dołączona do oferty.
- pozwolenie na budowę powinno być zdobyte przez inwestora, w praktyce załatwia to biuro projektowe
-powinien być przygotowany
- powinien mieć rozpoznanie finansowe, być pewny
-problemem może być brak otrzymania kredytu
Problemy po stronie wykonawcy:
-brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry
-brak przygotowania robót przed wejściem na teren budowy
-brak odpowiedniego sprzętu
- brak zgromadzenia materiałów, zagospodarowanie placu budowy
- przedłużenie czasu wykonania robót
- bledy wykonawcze
Metody Zarządzania:
Zarządzanie Tradycyjne:
-zarządzanie przez cele- określenie celów, powinni uczestniczyć kierownicy i pracownicy sztabowi, wykorzystuje powiązanie miedzy funkcją planistyczną i kontrolną
-zarządzanie przez jakość- (jakość jest to wypełnienie wymagań klienta, usługa, jakość w pełni zadowalająca) aby to zarządzanie było efektywne należy zapisywać co się da, oceniać, przeprowadzać ankiety
-zarządzanie strategiczne- to proces informacyjno- decyzyjny którego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności przedsiębiorstwa.
Zarządzanie Nowoczesne:
-Reengineering- wprowadzenie radykalnych zmian w procesach, celem jest osiągniecie maksymalnej efektywności
-Benchmarking- porównanie procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w danej dziedzinie
- Lean management- dostarczenie klientowi wymaganej przez niego wartości po jak najniższym koszcie i przy wykorzystywaniu jak najmniejszej ilości zasobów
- Total anality management- ciągła poprawa jakości produktów
-Outsourcing - koncentracja procesów zarządzających na zasadniczych celach firmy
-Ucząca się organizacja-
-Wirtualna organizacja-
Funkcje zarządzania:
-Planowanie(najważniejsze) -określenie celów organizacji i działania, decydowanie o wyborze najlepszego sposobu realizacji założonego celu, poznanie otoczenia, biorąc pod uwagę ustaloną misje menadżerowie ustalają siatkę celów, biorą pod uwagę pozycje na rynku, rentowność oraz jakość
Plany: długoterminowe(strategiczne)
krótki okres (operacyjne) -Organizowanie- proces przydzielania działań i zasobów poszczególnym członkom organizacji, nawiązywanie współpracy, wykluczenie działań mało intensywnych, rekrutacja nowego personelu, projektowanie stanowisk pracy, określenie zakresu obowiązków pracownika, rozkład władzy, przekazywanie części swoich obowiązków i uprawnień.
-Motywowanie- zachęcanie do wspólnego wykonywania zadań i wspólnego osiągania celów, zachowanie odpowiedniej atmosfery w pracy co umożliwia pracownikom najefektywniejsze wykonanie zadań.
-Kontrolowanie- końcowa faza, proces dążący do zapewnienia, aby rzeczywiste działania były zgodne z planowanymi, jest to obserwacja, wprowadzanie korekt, poprawianie błędów Rodzaje zasobów:
-zasoby ludzkie- umiejętności, wiedza, zdolności oraz predyspozycje wszystkich osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie
-zasoby finansowe- kapitał finansowy, który organizacja wykorzystuje do finansowanie działań zarówno bieżących jak i długoterminowych(kapitał obrotowy, własny, kredyty, kapitał obcy)
-zasoby rzeczowe- w skład których wchodzącą miedzy innymi surowce, półprodukty, pomieszczenia biurowe i produkcyjne, maszyny, sprzęt, wyposażenie biurowe.
-zasoby informacyjne-to wszelkiego rodzaju ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz