Zarządzanie, ( sem. IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie, ( sem. IV) - strona 1 Zarządzanie, ( sem. IV) - strona 2

Fragment notatki:

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie, ( sem. IV)
Zarządzanie jest procesem, który dzieje
się pomiędzy organem zarządzającym, a
obiektem zarządzanym, przy użyciu
informacji niezbędnych do podejmowania
właściwych decyzji;
Zarządzanie: obejmuje wszystkie zasoby
przeds
Kierowanie: odnosi się tylko do zasobów
ludzkich
Zarządzanie przedsiębiorstwem: celowe
podejmowanie decyzji poprzez
odpowiednie osoby prowadzące, dzięki
wykorzystaniu posiadanych zasobów, do
osiągania założonych celów lub też celowe
dysponowanie zasobami tak aby te cele
zostały osiągnięte
Funkcje zarządzania przeds:
1. planowanie: przewidywanie i
kształtowanie przyszłości przeds z
uwzględnieniem uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych;
wszechstronny proces, w którym
menedżerowie formułują określone
cele przeds i sporządzają plany ich
realizacji. Cele te wyznaczają zadania
oraz ukierunkowują działania
kierownictwa i wysiłki pracowników ;
określa ścieżki, którymi należy
zmierzać aby wypełnić misję i cele
przeds
2. organizowanie: budowanie
całokształtu relacji pomiędzy
poszczególnymi częściami przeds a
jego całością;
jest procesem poprzez który praca
dzielona jest na poszczególne zadania i
grupy powiązanych ze sobą zadań w
sposób najbardziej efektywny i
przyczyniający się do osiągnięcia
celów przeds
3. motywowanie: proces kierowniczy
polegający na stwarzaniu warunków i
stosowaniu różnych bodźców
zmierzających do tego aby podwładni
postępowali zgodnie z wolą
kierującego oraz zachęcających
pracowników do wykonywania zadań
przeds jako całości
4. kontrolowanie: sprawdzanie czy
rzeczywisty przebieg procesów w
przeds pokrywa się z planowanym i
jakie są ewentualne odchylenia od
planów, które należy skorygować lub
opracować na nowo
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz