Zarządzanie projektami - wykład 10 (sem IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie projektami - wykład 10 (sem IV) - strona 1 Zarządzanie projektami - wykład 10 (sem IV) - strona 2 Zarządzanie projektami - wykład 10 (sem IV) - strona 3

Fragment notatki:

Hoffman, Zarządzanie projektami, wykład 10 (sem IV)
1. Faza definiowania projektu:
Metoda 6 myślowych kapeluszy:
 Biały: informacje
 Zielony: kreatywność
 Czerwony:emocje i intuicja
 Czarny: zagrożenie
 Żółty: korzyści i wartość
 Niebieski: organizacja
Mind maping
Metoda skrzynki morfologicznej
2. Określenie projektu
Listy kontrolne
NPV =FV *
NPV- zdyskontowane przepływy pieniężne z projektu
FV - wartość przepływów rocznych z projektu
k-stopa procentowa dla okresu
n- liczna okresów (lat)
3. Organizowanie projektu
4. Określenie struktury projektu
WBS (work breakdown structure) -
 podział pracy odnosi się do rozbicia projektu, jako całości (systemu) na pojedyncze elementy składowe
(elementy) ze względu na cele, działania lub rezultaty a następnie zdefiniowanie najważniejszych
zależności między nimi (struktura)
 Kluczowy instrument porządkowania i komunikacji w ramach projektu
 Ma charakter hierarchiczny
18
Pakiety robocze (ang. Work package) są to zespoły czynności nadające się do wykonania przez jednego
wewnętrznego lub zewnętrznego wykonawcę
Stanowią one połączenie struktury projektu ze struktura organizacyjną.
Struktura podziału prac
 Punktem wyjścia jest pełny zakres projektu
 Zakres ten jest stopniowo dzielony na mniejsze elementy (z reguły osiąga 3-4 poziomy)
 Na każdym poziomie poszczególne elementy są wzajemnie rozłączone i sumują się do zakresu projektu
 Najniższym poziomem podziału w SPP są tzw. Pakiety robocze. Składają się z działań o podobnym
charakterze, które można przypisać do konkretnej komórki organizacyjnej lub pracownika
 Zakres kosztów i czasu realizacji pakietów powinien być stosunkowo mały
 Warto pomyśleć o stworzeniu odrębnego pakietu roboczego pod nazwa „Zarzadzanie projektem”
5. Planowanie przebiegu projektu
Rozumienie całościowo ustalenie kolejności
działań i zarzadzanie harmonogramem wymaga
przeprowadzania następujących działań:
 Szczegółowego opisu pakietów zadań,
określenie kolejności
 Stworzenie planu porządkowania i
harmonogramowania działań
 Optymalizacja i publikacja planowanych
harmonogramów oraz ich uaktualnianie
KROK 1
KROK 2
ZBUDOWANIE STRUKTURY PODZIALU PRACY
USTALENIE ZALEZNOSCI MIEDZY PAKIETAMI PRAC ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz