Zarządzanie projektami - test na egzamin 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 2128
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie projektami - test na egzamin 2 - strona 1 Zarządzanie projektami - test na egzamin 2 - strona 2

Fragment notatki:


ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - TEST 2 1. Diagram sieci projektu: obrazuje kolejność, w jakiej mogą być wykonane działania w projekcie nie uwzględnia zależności między działaniami przedstawia zależność między działaniami zawiera harmonogram terminów najwcześniejszych i najpóźniejszych 2. Zakres projektu: to dokument określający jego granice określa to, co zostanie zrobione określa to, co nie zostanie wykonane jest niezmienny
3. Struktura podziału pracy: to hierarchiczny opis działań i zadań, których wykonanie jest warunkiem ukończenia projektu zdefiniowanego w karcie projektu (statucie projektu) jest narzędziem pozwalającym na dekompozycję pracy w projekcie pozwala na podział pakietów roboczych na zadania a tych na działania dzieli działania na zadania a te na pakiety robocze 4. Ścieżka krytyczna: wytycza drogę o najkrótszym czasie realizacji projektu to działania z zerowym zapasem czasu oznacza, że harmonogram terminów najwcześniejszych nie pokrywa się z terminami najpóźniejszymi oznacza, że harmonogram terminów najwcześniejszych pokrywa się z terminami najpóźniejszymi 5. Technika Earned Value: polega na kontroli realizacji projektu poprzez porównanie zrealizowanego do danej chwili zakresu prac, terminów ich realizacji i rzeczywiście poniesionych kosztów z przyjętym w planie bazowym harmonogramem i budżetem projektu należy do kategorii metod zarządzania przez cele polega na analizie wartości dodanej należy do kategorii metod zarządzania przez pomiar wydajności 6. Wskaźnik EAC: to koszt pozostały do poniesienia jest to poprawiona estymacja kosztu z początku projektu to koszt końcowy
to wydajność kosztu pracy
7. Do tradycyjnych podejść zarządzania projektami ze względu na kryterium przebiegu projektu należą: PMI Prince 2 EVO
SCRUM 8. Do fazy analizy matrycy logicznej należą: analiza interesariuszy analiza celów analiza problemu opracowanie matrycy logicznej
9. Etap definiowania projektu składa się z: analizy otoczenia projektu określenia celów i rezultatów projektu wstępnego określenia zakresu projektu sformułowania i dokumentowania wymagań projektu 10. Trójkąt ograniczeń projektu składa się z następujących elementów: czas budżet koszt

(…)

…: stabilność, rutyna, zmiany ewolucyjne, niewielkie zagrożenia

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz