Zarządzanie projektami - ściaga na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie projektami - ściaga na egzamin  - strona 1 Zarządzanie projektami - ściaga na egzamin  - strona 2

Fragment notatki:


Definiowanie (zakres, statut) → Planowanie (propozycja, Plan proj.) → Realizacja → Monitor i kontrola → Zamykanie Proces - stabilność, rutyna, zmiany ewolucyjne, małe zagrożenie, kultura i tradycja Projekt - sekwencja zadań (zakres, jakość, czas, zasoby, koszty) Program - zbiór projektów; zespoły powiązanych ze sobą projektów (skoordynowane)
Portfele projektów - projekty realizowane jednocześnie (nie wymagają skoordynowania) Δ ograniczeń - Budżet, Czas, Jakość Δ zakresu - Koszt, Czas, Zasoby Warunki satys fakcji - narzędzie komunikacji między klient-menedż (jego rezultat - Statut proj.) Definicja projektu - (dok.) rozbudowany Statut na użytek zespołu proj. Struktura podziału pracy - hierarchiczny opis działań i zadań Działanie - część pracy (na wysokich poz. struktury podziału pracy) Zadanie - mniejsza część pracy niż działanie Pakiet roboczy - opis jak ma zostać wykonanie zadanie (czyli element działania) lista rzeczy potrzebnych do wykonania zadania MATRYCA LOGICZNA (PCM): Faza analizy : analiza interesariuszy, analiza problemu, analiza celów, analiza strategii Faza planowania: plan matrycy logicznej, budzet Metody inicjowania i definiowania projektu: Burza mózgów
Technika 635
Ocena punktowa
Analizy portfelowe
Arkusz krytycznej oceny i analizy
Metody prognozowania czasu trwania: Podobieństwo do innych działań (pamięć członków org.)
Dane historyczne (z księgi projektów)
Eksperci Technika delficka Technika 3 punktów (odchylenia, czas: optymist , prawdopod , pesymist .)
Faza planowania: plan matrycy logicznejbudżet i plan zasobów, plan przebiegu w czasie
AOA (na łukach) → to działanie
AON (na węzłach) → to relacje działania z innym działaniem
Zmienne opóźnione - przerwy i opóźnienia w diagramie sieci
Ścieżka krytyczna - kolejność działań determinująca datę ukończenia projektu
- ścieżka o najdłuższym czasie trwania
- kolejność działań, przy której zapas czasu jest zerowy
- harmonogram term. najwcześniejszych pokrywa się z term. najpóźniejszych Węzły □ - działania i ich czas trwania
NWP NWK oczekiw.
L.p. [Zapas czasu] czas trwania
NPP NPK OGRANICZENIA ŁĄCZĄCE DZIAŁANIA (wpływają na typ zależności PK, PP, KP, KK) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz