zarządzanie procesami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5838
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie procesami - strona 1

Fragment notatki:

doc po 3, 7 i 4 strony. Plik zawiera notatki z zajęć z przedmiotu Zarządzanie procesami prowadzonego przez dr inż. Leszka Bednarza na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Notatka opisuje następujące kwestie: literatura przedmiotu, zarządzanie procesami, funkcje zarządzania, poziomy zarządzania, sfery zarządzania, wady systemu konwencjonalnego, elementy usprawniania systemu, koncepcje zarządzania, reengineering.
Następnie zawiera opisy problemów takich, jak: pojęcie i elementy procesu, identyfikowanie procesów-pojęcia podstawowe, rodzaje procesów,
kryteria klasyfikacyjne podziału procesów, faza, operacja, podział procesu nad podprocesy, sposoby identyfikowania procesów, 2 podejścia do identyfikacji procesów, ogólny proces referencyjny procesów wg Portera, modele referencyjne jako narzędzie identyfikowania procesów, podstawowe kategorie procesów w modelu SCOR, model referencyjny, klasyczne i współczesne metody odwzorowywania (mapowania) procesów, cele mapowania, korzyści z mapowania, narzędzia mapowania, karta przebiegu procesu, techniki wspomagane komputerowo, procedura mapowania (etapy), mapa usługi, mapy o rożnym stopniu szczegółowości, istota i znaczenie mapowania procesu (strumienia wartości), menedżer strumienia wartości, procedura sporządzania stanu obecnego, procedura tworzenia mapy usługi.

Dodatkowo notatka zawiera liczne wykresy i rysunki uzupełniające treść.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu Zarządzanie procesami. Umożliwi solidne przygotowanie się do zajęć i egzaminu.

Wykład 2: Proces jako obiekt budowy organizacji
2.1. Pojęcie i elementy procesu
Proces Ogólna definicja procesu wg PN-EN 9000-2000: Proces to zestaw wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziaływujących działań, które przekształcają wejścia w wyjścia Definicja procesu wg A. Sharpa i P. McDermontta: Zbiór powiązanych ze sobą działań zainicjowanych w odpowiedzi na zdarzenie który osiąga specyficzny rezultat dla klienta procesu
Przy czym działanie (zadanie) to : identyfikowalna część pracy, wykonywana przez jednego lub zespół wykonawców Proces a zadanie (działanie)
przyjmowanie zamówień odbieranie telefonu, otwieranie poczty, itd. produkcja pigułek formowanie tabletek, suszenie, powlekanie zatwierdzanie pożyczki analiza wniosku, przyjęcie wniosku
Pojęcie procesu wyklucza w sposób jednoznaczny zadania wykonywane przez indywidualnych pracowników
To, co robi 1 osoba to NIE jest proces.Aby można było mówić o procesie, potrzeba co najmniej dwóch osób.
Identyfikowanie procesów wg normy IDEFO
Identyfikowanie procesów-pojęcia podstawowe
Cele-wynikające z oczekiwań i potrzeb klientów i celów całej organizacji
Wejście -materialny, osobowy, informacyjny obiekt podlegający transformacji
Wyjście -materialny, osobowy lub informacji wynik procesu transformacji
Klient-podmiot zainteresowany wynikiem lub przebiegiem procesu
Dostawca -podmiot zasilający wejścia procesu, obiektami podlegającymi transformacji
Zasoby osobowe -grupy zawodowe biorące udział w procesie
Zasoby rzeczowe -obiekty rzeczowe uczestniczące w procesie (tradycyjnie określane
jako środki trwałe)
Mechanizmy kontroli zewnętrznej -ogólnie obowiązujące przepisy wpływające i
regulujące przebieg procesu
Mechanizmy kontroli wewnętrznej -wewnętrzne uregulowania określające przebieg procesu
Właściciel- osoba odpowiedzialna za dany i tylko dany proces od początku do końca
2.2. Rodzaje procesów
Kryteria klasyfikacyjne podziału procesów ze względu na:
charakter wyników:
pr

(…)

… wykorzystaniu zasobów
podprocesy - mają charakter operatywny, decydują o rzeczywistym poziomie zaspokojenia
potrzeb klientów i efektywności działania
dekompozycja procesu
działania - identyfikowalna część procesu wykonywana w celu wytworzenia rezultatu (wyrażane czasownikiem lub równoważnikiem zdania: np. przyjmowanie zamówień) zadania - tłumaczą jak wykonywane są działania (np. wpisanie zamówienia do systemu…
… dzielimy na funkcje, a wykonawczą na operacje
Zintegrowane naukowo zarządzanie, które polegało na stosowaniu technologii informacyjnej
System MRP
System MRP II System ERP
Systemy ERP oparte są w pewnym stopniu na zarządzaniu procesowym
Szczupłe zarządzanie - punktem wyjścia był system produkcyjny Toyoty (TPS)
System JIT - Just In Time
System Lean Production
Koncepcja Lean Management - oparta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz