Zarządzanie międzynarodowe - wykład 12

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie międzynarodowe - wykład 12 - strona 1 Zarządzanie międzynarodowe - wykład 12 - strona 2 Zarządzanie międzynarodowe - wykład 12 - strona 3

Fragment notatki:

dr U. Skurzyńska - Sikora, Zarządzanie międzynarodowe, WYKŁAD 12, (sem V)
FRANCHISING (Franszyza)
Oznacza zawarcie umowy umożliwiającej prowadzenie biznesu zgodnie ze strategią, metodami i procedurami franchingodawcy (franszyzera). Staje się formą umiędzynarodowienia działalności gospodarczej, gdy w wyniku jej zawarcia biznes prowadzony będzie poza granicami kraju franszyzera. Polega na sprzedaży ograniczonych praw używania nazwy firmy zagranicznemu przedsiębiorstwu.
Zagraniczne przedsiębiorstwo w ramach franchisingu zobowiązuje się prowadzić działalność pod firmą franszyzera według ustalonego programu sprzedaży obejmującego politykę cenową, produktową i promocję.
Franszyzer zobowiązuje się:
Przeszkolić franszyzanta Włączyć go w system promocji i rozwoju produktu
Służyć doradztwem
Udzielić mu wsparcia przy tworzeniu przedsiębiorstwa
Franszyzer zyskuje jednorazową opłatę wstępną oraz udział w zyskach. Może odnosić również korzyści z tytułu dostaw towarów na rzecz franszyzobiorcy.
Rodzaje franszyzy:
Przemysłowa - polega na udostępnieniu biorcy know-how, technologii produkcji i tajemnicy zawodowej w celu wytwarzania określonych produktów
Handlowy - w ramach którego Franszyzer zobowiązuje się dostarczać produkty, a biorca je sprzedawać. Franszyzer pomaga w urządzaniu wnętrz
Usługowy - obejmuje sprzedaż usługi pod marką franszyzera
Mieszany
Formy Franszyzy:
Utworzenie sieci punktów stanowiących własność franszyzera
Utworzenie sieci punktów stanowiących własność franszyzobiorcy
Utworzenie filii odpowiedzialnej za budowę sieci franszyzowej na danym terytorium i jej obsługę
Zawarcie generalnej umowy franchisingowej, oznacza powołanie subfranszyzera, który na danym terytorium reprezentuje franszyzera, co w rezultacie ogranicza liczbę podmiotów z którymi bezpośrednio współpracuje Franszyzer
Utworzenie spółki joint venture z partnerem lokalnym, który pełni funkcje subfranszyzera
Różnice między Licencjonowaniem a Franszyzą sprowadzają się do przedmiotu, roli dawcy i biorcy, czasu i rozwoju produktu. Zakres przedmiotowy franszyzy jest zazwyczaj szerszy niż licencjonowania. We franchisingu przedmiotem umowy są często biznesy we wczesnym cyklu życia. W licencjach istnieje szersze pole do negocjacji i ustalenia warunków umowy. Licencjonowanie ma z reguły charakter umowy długoletniej i rzadziej kontynuowanej po wygaśnięciu. Franchising zawierana jest na krótki okres, po którym jest najczęściej odnawiana. W ramach licencji licencjodawca nie jest automatycznie zobowiązany do przekazywania usprawnień produktu, technologii, inaczej niż w franszyzie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz