Zarządzanie jakością - ogólne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie jakością - ogólne - strona 1 Zarządzanie jakością - ogólne - strona 2 Zarządzanie jakością - ogólne - strona 3

Fragment notatki:

1.        ANALIZA SYTUACJI
 -gdzie się znajdujemy
 -które z produktów sąnajbardziej rentowne
 -czego potrzebują klienci
 -jakie sąoczekiwania klienta
 -czy mój wyrób spełnia oczekiwania klienta
 -kim są nasi główni konkurenci
 2.PROGNOZOWANIA
 -jaka jest przyszłośćgospodarki danej gałęzi przemysłu
 -jaka jest wielkość przyszłego rynku dla naszych wyrobów
 -jaki udział w rynku możemy osiągnąć
 3.USTALENIE CELÓW
 -jak dużego chcemy wzrostu
 -co jest naszym celem zapewniającym zysk
 -jakie są cele pracowników
 -co mogę poprawić w swojej pracy, aby zawsze spełniać oczekiwania klientów
 -jakie są motywacje pracowników do osiągania załóżonych celów
 -jaki jest mój (kierownika) rozwój osobisty
 -jakie są wymagania dot. Naszych dostawców
 4.PROGRAM DZIAŁĄNIA
 -jakie są cele krótkoterminowe
 -jakie są cele długoterminowe
 -jakie są warianty w przypadku zmiany sytuacji na gorsze
 -w jaki sposób możemy osiągać te cele
 5. OKREŚLENIE RELACJI EKONOMICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM BUDGETU
 -jaki będzie koszt naszych działań
 -w jaki sposób rozdzielimy koszty na działania
 -w jaki sposób uzyskamy te środki
 
 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ISO 14001
 Podstawowe zasady dla najwyższego kierownictwa wdrażającego SZŚ
 * ustanowienie i utrzymanie komunikacji z wew. i zew. Zainteresowanymi stronami
 * Określenie wymagań prawnych i aspektów środowiskowych związanych  zdziałaniami
 Organizacji, jej wyrobami lub usługami
 * Podjęcie zobowiązania przez  kierownictwo i pracowników do ochrony środowiska
 i wyraźnym przestrzeganiem obowiązków
 *Zachęcenie do planowania środowiskowego w ciągu całego cyklu życia wyrobu
 *Ustanowienie procesu umożliwiającego osiąganie zamierzonych poziomów efektów działalności
 *Zapewnienie odpowiednich i wystarczających środków łącznie ze szkoleniem w celu ciągłego
  osiągania zamierzonych poziomów efektów działalności
 * Ocena efektów działalności środowiskowej w kontekście polityki środowiskowej organizacji
  Celów i zadań oraz poszukiwanie możliwości doskonalenia
          Ustanowienie procesów zarządzania w celu auditowania, dokonywania przeglądów SZŚ,
         identyfikowania  
 
 ISO 9000/2000
 Przedstawia podstawy i wytyczne . Dokument zawiera definicje nowych wyrażeń i sformułowań

(…)

….Nie używaj sloganów i nie inicjuj tzw. prac społecznych
  11.Eliminuj system dnówkowy
  12.zwalczaj przyczyny, które powodują obniżenie poczucia godności i dumy
      zawodowej, a także zrezygnuj z rocznych przeglądów kadrowych
  13.Energicznie zmieniaj dotychczasowy system zarz. Jakoś. i zaufaj TQM
  14.Od razu przystąp do działania (przygot. Koncepcji, zaprojektowania i wdrożenia TQM)
 
TQM
Total Quality
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz