Zarządzanie jako dyscyplina naukowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie jako dyscyplina naukowa - strona 1 Zarządzanie jako dyscyplina naukowa - strona 2

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA
Dziedzina nauki
-Dziedzina nauki to grupa dyscyplin naukowych, trwale ukształtowana i wyodrębniona ze
względu na potrzeby kierowania badaniami podstawowymi, kształceniem kadr naukowych i
szkolnictwem wyższym,
-w dziedzinach naukowych nadawane są stopnie i tytuły naukowe,
-Przykłady: nauki ekonomiczne, nauki humanistyczne, nauki matematyczne, nauki medyczne,
nauki prawne, nauki przyrodnicze, nauki techniczne itp.
Dyscyplina naukowa
-Usystematyzowany zbiór ukształtowanych i wyodrębnionych części zasobu wiedzy o
rzeczywistości
-Usystematyzowany ze względu na: *przedmiot i cele procesu poznania * społeczne
znaczenie jego rezultatów.
- Filozofia, prawo, ekonomia, medycyna, organizacja i zarządzanie, historia, pedagogika,
psychologia, informatyka, architektura, mechanika itp.
Specjalność naukowa
-względnie trwale uprawiana przez uczonych część jednej lub kilku dyscyplin naukowych
wyodrębniona ze względu na koncentrowanie uwagi na węższym fragmencie rzeczywistości,
-specjalności naukowe w dziedzinie nauk ekonomicznych, np.: zarządzanie strategiczne,
zarządzanie finansami, techniki organizatorskie, marketing bezpośredni, rachunkowość
zarządcza, prawo gospodarcze.
Dlaczego ważne są definicje
-żeby mieć to samo na myśli
-żeby wiedzieć o czym mówi rozmówca
-żeby mieć pewność, że właściwie się rozumie rozmówcę
Zarządzanie- definicje
-Sztuka realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi
-Proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków
organizacji oraz wykorzystania wszystkich jej zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów
Uogólnienie definicji zarządzania
Zarządzanie jest procesem oddziaływania na zasoby organizacji dla osiągnięcia jej celów
-Elementy składowe zarządzania:
*Proces
*Zasoby organizacji
*Cele organizacji
Proces zarządzania:
-planowanie
-organizowanie
-motywowanie
-kontrolowanie
Zasoby organizacji
Klasyczny podział w ekonomii
-zasoby naturalne
-zasoby ludzkie
-zasoby kapitałowe (kapitał rzeczowy i finansowy)
Inne zasoby organizacji:
-przedsiębiorczość
-wiedza
Cele organizacji
-maksymalizacja zysku jako cel nadrzędny organizacji biznesowych
-przykładowe inne cele: maksymalizacja wartości firmy, maksymalizacja udziałów w rynku,
przetrwanie na rynku
Cele w zależności od grup interesariuszy:
-cele właścicieli
-cele pracowników
-cele otoczenia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz