Zarządzanie firmą - Otoczenie organizacji

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie firmą - Otoczenie organizacji - strona 1 Zarządzanie firmą - Otoczenie organizacji - strona 2

Fragment notatki:

Środowisko ogólne to zespół szerokich wymiarów i sił, wśród których działa organizacja a które tworzą ogólny kontekst dla tych działań.
Otoczenie zadaniowe- konkretne organizacje/grupy, które mogą wpływać na organizację.
Wymiar ekonomiczny- ogólna kondycja i zywotność systemu gospodarczego w którym działa organizacja.
Wymiar techniczny, metody pozwalające przekształcić zasoby w produkty i usługi.
Wymiar społeczno-kulturowy, to obyczaje, nawyki, wartości i cechy demograficzne społeczeństwa w którym funkcjonuje organizacja.
Wymiar polityczno-prawny, państwowa regulacja działalności gospodarczej i ogólne stosunki pomiędzy gospodarką a państwem.
Wymiar międzynarodowy: Zakres w jakim organizacja uczestniczy w działalności gospodarczej w innych krajach lub pozostaje pod jej wpływem.
Regulator: jednostka która może kontrolować i regulować na drodze prawnej politykę i sposób działania organizacji lub w inny sposób oddziaływać na nią.
Agencja regulacyjna- agencja powołana przez rząd w celu regulacji działalności gospodarczej.
Zarząd to organ sprawujący władzę w firmie wybrany przez akcjonariuszy i powołany do nadzoru nad ogólnym zarządzaniem firmą po to, aby zapewnić jej prowadzenie w sposób który najlepiej służy interesom akcjonariuszy.
5 Sił konkurencji: zagrożenie ze strony nowych przedsiębiorstw wchodzących na rynek, rywalizacja ze strony konkurentów, zagrożenie substytutami, siła nabywców, siła dostawców.
Podejście systemowo-zasobowe do skuteczności organizacji koncentruje się na zakresie w jakim organizacja jest w stanie zapewnić sobie potrzebne zasoby w tym znaczeniu skuteczna jest firma która potrafi pozyskać surowce w okresie niedoboru.
Podejście od strony procesów wewnęrznych, skupia uwagę na wewnętrznych mechanizmach oganizzacji szczególnie koncentrując się na minimalizowaniu napięć intergrowaniu jednostek z oganizacją, bezkonfliktowym i sprawnym wykonywaniu operacji.
Podejście celowe do skute. Polega na skoncetrowaniu się na stopniu w jakim organizacja osiąga swoje cele.
Podejście uwzględniające strategicznych zwolenników koncentruje się na grupach zainteresowanych sukcesem organizacji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz