Organizacja w otoczeniu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja w otoczeniu - strona 1 Organizacja w otoczeniu - strona 2 Organizacja w otoczeniu - strona 3

Fragment notatki:

Charakter otoczenia organizacji - organizacja jest jak pływak płynący przez rzekę, a otocznie to np. szybkość prądu i inne przeszkody. Organizacja musi rozumieć podstawowe elementy swojego otoczenia, aby moć prawidłowo manewrować.
Organizacje mają otoczenie wewnętrzne jak i zewnętrzne.
Otoczenie zewnętrzne to wszystko poza organizacją, co może na nią wpływać.
Dzieli się ono na:
otoczenie ogólne - niezbyt wyraźnie określone wymiary i siły, wśród których działa organizacja i które mogą mieć wpływ na jej działania
wymiar międzynarodowy - zakres w jakim organizacja uczestniczy w działalności gospodarczej w innych krajach lub pozostaje pod jej wpływem (działalność na rynkach międzynarodowych, konkurencja zagranicznych firm)
wymiar ekonomiczny - ogólna kondycja systemu gospodarczego, w którym działa organizacja (szczególnie inflacja, stopy procentowe, bezrobocie i popyt)
wymiar technologiczny - metody pozwalające przekształcić zasoby w produkty i usługi
wymiar socjokulturowy - zwyczaje, nawyki, wartości i demograficzne cechy społeczeństwa, w którym funkcjonuje organizacja (co społeczeństwo bardziej sobie ceni)
wymiar prawno-polityczny - państwowa regulacja działalności gospodarczej i ogólne stosunki pomiędzy gospodarką i państwem (także stabilność sytuacji politycznej)
otoczenie celowe - konkretne organizacje lub grupy, które mogą wpływać na organizację
właściciele - ci wszyscy, którzy uczestniczą we własności organizacji (np. akcjonariusze, menedżerowie dużych firm inwestycyjnych tez wywierają duży wpływ)
konkurenci - organizacje, które konkurują o zasoby (pieniądze klientów, uczelnie o dobrych studentów); konkurencja niekoniecznie pomiędzy organizacjami tej samej branży (np. różne organizacje ubiegają się o kredyt, a bank ma ograniczone zasoby kredytowe)
klienci - ci, którzy płacą za nabycie wyrobów lub usług organizacji - tworzą się zawikłane łańcuchy transakcji; ważne jest umiejętne kształtowanie produktu dla nabywcy;
dostawcy - organizacje, które dostarczają zasobów innym organizacjom - mogą być dostawcy jakichś części i technologii, banki są dostawcami kapitału dla przedsiębiorstw
sojusznicy strategiczni - organizacje współpracujące ze sobą w ramach wspólnego przedsięwzięcia - pozwalają uzyskiwać od innych doświadczenie i lepiej rozłożyć ryzyko, trzeba jednak uważać, by nie ujawnić ważnych dla konkurencji informacji.
regulatorzy - jednostki, które mogą kontrolować, regulować lub w inny sposób oddziaływać na politykę i praktyki organizacji; są to:
agencje regulacyjne - agencje powołane przez rząd w celu ochrony społeczeństwa przed pewnymi praktykami gospodarczymi albo ochrony jednej organizacji przed innymi


(…)

… - grópy krajów, które uzgadniają znaczące zmniejszenie lub zniesienie barier handlowych pomiędzy krajami członkowskimi (sformalizowany system rynkowy)
otoczeniu ekonomicznym
system ekonomiczny - większość krajów zmierza do gospodarki rynkowej
zasoby naturalne - w różnych krajach różny dostęp do zasobów
infrastruktura - szkoły, szpitale, elektrownie, system dróg i autostrad, porty, system łączności
… dochody lub usługi mogą zastąpić lub zmniejszyć zapotrzebowanie na dotychczas sprzedawane wyroby czy usługi
siła nabywców - zakres w jakim nabywcy produktów lub usług w danej branży są w stanie wywierać wpływ na dostawców (niewielu nabywców może dyktować ceny, terminy dostaw)
siła dostawców - zakres w jakim dostawcy mogą wywierać wpływ na potencjalnych nabywców (tylko sieci energetyczne mogą nam sprzedać…
…:
fuzja - kilka firm łączy się i tworzy nową firmę (np. Time i Warner w Time-Warner)
przejęcie - gdy jedna firma kupuje inną, czasami wbrew jej woli (przejęcie nieprzyjazne, wrogie), zazwyczaj firma przejęta przestaje istnieć i staje się częścią innej firmy.
zakup - zakupiona firma, często funkcjonuje dalej jako przedstawiciel firmy-nabywcy
sojusz - podjęcie nowego przedsięwzięcia z inną firmą, np…
… surowce, zaciąga pożyczki, produkuje swoje wyroby i sprzedaje je na rynku o zasięgu globalnym. (tzw. „multis'y”)
Przedsiębiorstwo globalne - które przekracza granice państwowe i nie jest przywiązane do jednego kraju macierzystego - tak naprawdę nie ma jeszcze takich firm, choć niektóre (Nestle) są już blisko.
Tendencje
W latach 40-tych jedyną możliwością zakupu wielu dóbr były Stany Zjednoczone…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz