Zarządzanie finansami - wykład 9

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie finansami - wykład 9 - strona 1 Zarządzanie finansami - wykład 9 - strona 2 Zarządzanie finansami - wykład 9 - strona 3

Fragment notatki:


2011-01-04 1 ZARZĄDZANIE FINANSAMI KONTRAKTY TERMINOWE Instrumenty pochodne Instrument pochodny – to transakcja finansowa pomiędzy dwiema stronami lub ich większa liczbą, dotyczącą przyszłej wartości instrumentu bazowego. Wyróżniamy cztery główne rodzaje instrumentów pochodnych:  Kontrakty forward  Kontrakty futures  Opcje  Swapy Aktywa, które są przedmiotem instrumentów pochodnych (instrument bazowy):  Towary  Instrumenty finansowe ….. mogą być zawarte na następujące towary: strategiczne podstawowe szlachetne metale paliwa Ropa naftowa gaz Surowce energetyczne 2011-01-04 2 śruta ziarna nasiona włókna Rośliny oleiste kakao kawa cukier inne Artykuły spozywcze W finansowych instrumentach jako instrument bazowy mogą wystąpić:  Stopy procentowe  Ceny obligacji  Kursy wymiany walut  Indeksy akcji Kontrakty terminowe Kontrakty terminowe narodziły się początkowo w stosunku  do zakupu towarów. Samo występowanie takich kontraktów  jest powszechnie znane. Kupno “na pniu” zbóż czy owoców  jeszcze nie skoszonych lub nie zebranych, często jeszcze w  roku poprzedzającym zbiór, występowało w Polsce już w  średniowieczu. Kupujący płaci z góry cenę za towar, który tak  naprawdę nie istnieje, i być może w ogóle nie będzie istniał (na  przykład w przypadku dużego nieurodzaju).  Współczesna kontraktacja płodów rolnych lub inwentarza żywego  pod warunkiem, że nie stanowi obowiązku zakupu ale daje  jedynie prawo zakupu kupującemu będzie z kolei opcją kontraktu terminowego - a więc instrumentem pochodnym  w stosunku do samego kontraktu terminowego.  Zwykła kontraktacja bezwzględnie obowiązująca strony jest  właściwym kontraktem terminowym.  Kontrakty futures i forward Określenia kontrakty futures i kontrakty forward (ang. futures  i forward contract) nie posiadają jednoznacznych definicji  odróżniających oba typy kontraktu (umowy). Zazwyczaj  kontraktami futures nazywa się kontrakty zawierane na  giełdach, kontrakty standardowe w sensie ustalonego terminu,  warunków dostawy i odbioru towaru oraz ilości towaru. Dla  danego towaru ustalony jest zwyczajowo typoszereg terminów,  na przykład 2 tygodnie, miesiąc, 3 miesiące.  Natomiast  kontrakty forward nie są znormalizowanymi kontraktami i z  reguły nie występują na giełdzie. W odróżnieniu od kontraktu terminowego i ceny danego towaru  ustalanej w tym kontrakcie, cenę z natychmiastową dostawą  towaru nazywa się ceną spot (ang. spot price).  Gdzie? W przypadku towarów, kontraktami futures handluje się zazwyczaj na normalnych 

(…)

… bałtyckiej prowadzony jest handel frachtami
morskimi i lotniczymi, zbożem, ziemniakami, makuchami sojowymi,
mięsem i innymi towarami.
- International Petroleum Exchange - giełda produktów naftowych.
Największymi amerykańskimi giełdami są NYCE (New York Cotton Exchange bawełna i mrożony sok pomarańczowy) oraz NYMEX (New York Mercantile
Exchange - surowce energetyczne, platyna i pallad).
Na londyńskich giełdach towarowych handluje się kontraktami spot, kontraktami
futures i opcjami pochodnymi tych kontraktów terminowych.
2
2011-01-04
Gdzie?
Opcje i kontrakty futures dotyczące akcji, obligacji, pieniędzy i
walut są przedmiotem obrotu na giełdach pieniężnych,
walutowych i giełdach papierów wartościowych. Ze względu
na specyficzne cechy charakteryzujące handel opcjami
i kontraktami futures zaczynają…

2011-01-04
Typy opcji
Typy opcji
•Opcja amerykańska – daje posiadaczowi
prawo, ale nie zobowiązuje do kupna lub
sprzedaży instrumentu bazowego w jakimkolwiek
dniu przed datą wygaśnięcia i w dniu
wygaśnięcia. Oznacza to, że opcja może zostać
wykonana wcześniej. Rozliczenie jest oparte na
cenie wykonania.
•Opcja amerykańska
Opcja europejska – daje posiadaczowi prawo, ale
nie zobowiązuje do kupna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz