Zarządzanie dystrybucją

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1988
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie dystrybucją  - strona 1 Zarządzanie dystrybucją  - strona 2 Zarządzanie dystrybucją  - strona 3

Fragment notatki:Zagadnienia zostały opracowane w sposób hasłowy, skupiając się na najważniejszych kwestiach. Zawarte pojęcia to: rola dystrybucji w działalności marketingowej producenta, przyczyny wzrostu znaczenia dystrybucji, system i kanały dystrybucji, typy kanałów zintegrowanych, formy dystrybucji detalicznej, rodzaje ośrodków handlowych, logistyka-mix, i inne.

Notatka stanowi doskonałe źródło systematyzujące wiedzę na powyższy temat.

Rola dystrybucji w działalności marketingowej producenta: 1.producent wybiera nabywców, którzy stanowią jego rynki docelowe (konsumenci)2. producent aby pozyskać i utrzymać konsumentów oferuje im oczekiwaną wartość , wykorzystując marketing mix. Marketing mix: PRODUKT(asortyment, jakość, cechy, wzór, marka, opakowanie, rozmiar) CENA(cena katalogowa, rabaty, ulgi, okres płatności, warunki kredytu) PROMOCJA(Sprzedaży, reklama, personel, PR, marketing bezpośredni) DYSTRYBUCJA (Zasięg terytorialny, kanały, oferowany asortyment, lokalizacja, zapasy, transport)DYSTRYBUJCJA- obejmuje ogół działań, związanych z przemieszczaniem produktów od wytwórców do nabywców i tworzenia dla tych nabywców na pożądanych przez niego warunków zakupu. /znaczna część producentów działa za pomocą przedstawicieli handlowych/Przyczyny wzrostu znaczenia dystrybucji: 1. produkt może być atrakcyjny, ale jeśli nie zostanie odpowiednio wyeksponowany w miejscu zakupu, może zostać nie zauważony. 2. istotna rola otoczenia handlowego na kształtowanie zachowań konsumenckich; rynkowy los produktu rozgrywa się w większym stopniu w miejscu zakupy niż produkcji.
Czynniki ograniczające wpływ producenta na pośredników handlowych: *.sprzeczność interesów producent-pośrednik handlowy; producent chciał by wyeksponować swój produkt, natomiast pośrednikowi zależy na całym asortymencie. * Zmiana układu sił rynkowych, od pewnego czasu następuje tendencja do przesuwania siły rynkowej od producenta do pośrednika handl. /moduł niewielkiej grupy bardzo dużych przedsiębiorstw- Wal-Markt, Biedronka/ 1. Przedsiębiorstwa handl. stworzyły moduł „wielko powierzchniowy obiekt handlowy”, jest to moduł powtarzalny bardzo dobrze nadający się do eksploatacji. 2.umiejętne wykorzystanie możliwości jakie zapewnia rozwinięta technologia informatyczna (np. uzyskiwanie inf od konsumenta na temat jego preferencji, przyzwyczajeń) 3.z punktu widzenia producenta ważny jest zarówno potencjał pośrednika handl, jak i jego udział w rynku. Sposób w jaki giganty handl. wykorzystują swoją pozycję handlową: zmuszają producentów do partycypacji polityki niskich cen; zmuszają producentów do wytwarzania marek z reguły tańszych od własnych marek producentów; ograniczenie podaży przy podniesieniu cen; dążenie do maksymalizacji sprzedaży zachęcając do większych zakupów - z pkt widzenia konsumenta jest to korzystne ale odbywa się kosztem producenta; „wpisowe” przy rozpoczęciu współpracy; żądnie niskiej ceny; wydłużenie terminów płatności; żądanie obsługi logistycznej; marki handlowe są z reguły tańsze od marek producenta.
System dystrybucji: układ elementów za pomocą których działalność dystrybucyjna jest realizowana przez producenta. KANAŁY DYSTRYBUCJI: zestaw i odpowiednia kolejność podmiotów biorących udział w doprowadzeniu produktu do otoczenia nabywców. Uczestnikami są w nim zawsze wytwórcy i użytkownicy produktu

(…)

…. Formy dystrybucji poza sklepowych
najważniejszy element otoczenia rynkowego, konsument zaspakaja swoje potrzeby dokonując zakupu w sklepowych formach dystrybucji det.
1. Wielko powierzchniowe formy dystrybucji detalicznej:
domy towarowe - o powierzchni powyżej 2000m2, podzielony na działy sprzedażowe różnych asortymentów, oferują bogaty zestaw przed i po sprzedażowy, często posiadają własne źródła zaopatrzenia, generują wiele bodźców marketingowych, lokalizowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu, nigdy nie osiągnęły znaczącego poziomu sprzedaży.
Dom handlowy - jest to odmiana domu towarowego, powierzchnia 600-1900m2, jego asortyment tworzą przynajmniej 2 grupy artykułów nieżywnościowych, oferta skierowana do konkretnego segmentu, odznaczają się silną tendencją spadkową.
Po mimo spadku znaczenia domów…
…:
Powierzchnia od 2000 do nawet 20000m2
Ich asortyment został skomponowany z myślą o zastosowaniu w określonej branży (majsterkowanie, urządzanie domu, montażowe, sport, rekreacja)
tworzą produkty które stanowią asortyment małych sklepów specjalistycznych domów towarowych i handlowych, jest on wyciągany, rozszerzany i pogłębiany i oferowany w najniższych cenach w tej kategorii produktów co powoduje poważne…
… Zewnętrzne- pozyskanie sprawych pośredników, którzy cenią sobie wysoki poziom obsługi lub go wymagają - wyróżnienie się na tle konkurentów
Wewnętrzne mają ułatwić kształtowanie porządanych postaw personelu obsługującego proces logistyczny Czy firma zawsze powinna dążyć do standaryzacji? Nie zawsze jeśli nie jest pewną , że zdoła zrealizować standaryzowaną obsługę logistyczną (rozczarowanie, brak zaufania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz