Zależności w sieciach dostaw - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zależności w sieciach dostaw - wykład - strona 1 Zależności w sieciach dostaw - wykład - strona 2 Zależności w sieciach dostaw - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Dr. Beata Andrzejczak
Logistyka Międzynarodowa
Wykład VI – Zależności w sieciach dostaw
1. Zależności można podzielić na:Małe zależności - za przykład sieci o małej zależności może posłużyć Internet, a konkretnie jego barwna część jaką
jest YouTube. Mała siła zależności wynika z faktu, że kontrola na YT nie jest zbyt restrykcyjna i dokładna. To sprawia,
że reguły kontroli nie stanowią spójnej całości.
Średnie zależności - siecią o średnim poziomie jest Wikipedia. Podobnie jak YT Wikipedia jest dziełem jej
użytkowników, jednakże kontrola treści umieszczanych w Wikipedii jest znacznie bardziej dokładna i restrykcyjna.
Silne zależności - siecią o bardzo silnej sile zależności jest sieć logistyczna tworzona przez LFG.
Szerokie możliwości orkiestracji:

Rozdrabnianie łańcuchów dostaw w produkcji samolotów (Boeing)

Deregulacja transportu lotniczego w gospodarce światowej – koniec lat 80 XX w.

Nowe firmy JetBlue i Ryan Air – wystawiły większość operacji na przetargi. Dodać tutaj należy, że firmy działające w
ten sposób najczęściej zachowują flagową markę

Utrzymanie wysokiej jakości usług i bezpieczeństwa dla transportu lotniczego – poprzez umiejętność organizowania
sieci dostaw (orkiestrację sieci). W tym zakresie istniał problem z zapewnieniem punktualności lotów. Problem ten
cały czas istnieje lecz jest mniejszy
Inne zastosowania orkiestracji sieci:

Sieci badawcze connect&development - sieć badawczą connect&development (CD) stosuje m.in. Procter and
Gamble. Motywem zastosowania tego rozwiązania była chęć znaczącego przyspieszenia powstawania innowacji i
poprawy konkurencyjności rynkowej. Technicznie CD opiera się na portalu, który pozwala niezależnym wynalazcom
zgłaszanie swoich pomysłów korporacji, która najlepsze decyduje się zakupić i zastosować w swojej działalności.

Firma Gold Corp. - postawiła sobie za zadanie podniesienie wydajności kilku kopalń zlokalizowanych na terytorium
Kanady. Cel osiągnęła za sprawą orkiestracji elektrycznej grupy eksporterów nienależących do korporacji.

Firmy utworzyły sieci marketingowe do orkiestracji setek tysięcy osób rozpowszechniających wiadomości i
promujących produkty
Rola orkiestracji sieci:

Projektowanie sieci i zarządzanie nimi

Sprawowanie kontroli poprzez upełnomocnienie (można zauważyć na przykładzie LFG. Posiada on dużą liczbę
menagerów, znacznie większą niż w jakimkolwiek przedsiębiorstwie o konstrukcji pionowej. Menadżerowie LFG
kontrolują dostawców i czynią to w sposób bezpośredni.)

Stwarzanie wartości przez integrację (chodzi o stwarzanie wartości dodanej. W firmach stosujących orkiestrację
sieci głównym źródłem wartości dodanej jest wiedza.)
Czynniki utrudniające orkiestrację sieci:

Przepisy dotyczące handlu

Decyzje dotyczące kształtu sieci ulegają zmianom przy każdym nowym postanowieniu WTO

Ryzyko walutowe

Ryzyko polityczne

Terroryzm

Zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym

Globalne ocieplenie

Brak uwzględnienia różnorodności segmentów klientów

Brak sprawności transakcji
Inne modele sieci dostaw:

Miasta łańcuchów dostaw – w jednej miejscowości powstają skupiska fabryk odzieżowych i innych firm. Obecnie
jest to forma bardziej charakterystyczna dla Chin, niż Indii.

Konkretne miasta słyną w tej chwili w Chinach z konkretnych branż. Np. Toyota była pierwszą firmą która przyczyniła
się do stworzenia miasta łańcuchów dostaw. Drugą firmą był Polo Ralph Lauren. Jest to inny typ sieci dostaw niż
proponuje LFG.

Model ogranicza logistykę i koordynację z klientami oraz dostawcami dzięki utworzeniu geograficznych skupisk
zasobów.

W miarę minimalizowania własności, nabiera znaczenia orkiestracja.

Własność oznacza zaangażowanie się w środki trwałe i inwestycje, podczas gdy orkiestracja jest modelem
wymagającym mniejszych aktywów trwałych.
Dr. Beata Andrzejczak
Logistyka Międzynarodowa
Wykład VI – Zależności w sieciach dostaw
2. Globalne rozproszenie:

Pionowo zintegrowana fabryka- powstała w okresie, kiedy występował niedobór procesów produkcyjnych
Fabryka o której mowa powyżej powstała w 1908 roku, później została przeniesiona na Broadway. W l. 80. XX wieku jej
sytuacja uległa zmianie, głównie na skutek drastycznego wzrostu kosztów wynajmu do 10 mln USD. Toy Center najpierw
należało do jednego właściciela. Z biegiem czasu zaczęło mieć wielu udziałowców stają się centrum zabawek produkującym
dla całych Stanów Zjednoczonych.

W 2005 r. pierwszy budynek został sprzedany z przeznaczeniem na mieszkania

Taki sam los spotkał dzielnicę przemysłową szczególnie odzieży w NYC produkcja ta przeniosła się na południe
Stanów Zjednoczonych, następnie do Ameryki Środkowej, a w końcu do Azji

Obecnie, centra projektowe na całym świecie i w fabrykach zajmują się projektowaniem tam, gdzie prowadzi się
produkcję

Centra o których mowa znajdują się m.in. w Hongkongu, gdzie ulokowane zostały przez LFG, współpracującą z
amerykańską spółką
Znaczenie dyrygenta:
Orkiestrator wykonuje kilka podstawowych zadań:

Wybiera on zadania dla sieci i określa najlepszy sposób zaprojektowania architektury łańcucha dostaw w
odniesieniu do każdego z tych zadań, musi poznać swoje audytorium, a także wykazać się pomysłowością, przy
proponowaniu rozwiązań klientowi;

Orkiestrator określa także łańcuch dostaw potrzebny do danego zamówienia, a następnie dzieli na części proces;
do jego wykonywania i wybiera konkretnych dostawców, którzy zrealizują poszczególne części. Orkiestrator określa
także kluczową wiedzą i zdolności i potrzebne w sieci

Orkiestrator określa także łańcuch dostaw potrzebny do danego zamówienia, a następnie dzieli na części proces;
do jego wykonywania i wybiera konkretnych dostawców, którzy zrealizują poszczególne części. Orkiestrator określa
także kluczową wiedzą i zdolności i potrzebne w sieci
3. Nowa konkurencja:
W im większym stopniu członkowie łańcucha dostaw współpracują ze sobą, tym skuteczniej mogą konkurować z rywalami.
Nowa konkurencja to nowy rodzaj sieci dostaw. Polega on na tym, że nie konkurują ze sobą detaliści i orkiestratorzy sieci.
Konkurencja przebiega między sieciami logistycznymi. Jeżeli nie istnieją szanse na nawiązanie współpracy w ramach sieci,
stosowanie jej orkiestracji jest bardzo szkodliwym rozwiązaniem.
W poszczególnych łańcuchach dostaw, gdzie ma miejsce konkurencja a nie kooperacja dostawcy starają się otrzymać możliwie
najwyższe ceny od nabywców. Z drugiej strony nabywcy są zainteresowani kupnem po cenie możliwie najniższej. Taka
sytuacja generuje szereg niekorzystnych zjawisk takich jak: opóźnienia w realizacji zamówień, brak towarów w magazynach,
zaleganie towarów w magazynach. Powodem występowania tych niedoskonałości jest zachwianie prawidłowego
funkcjonowania mechanizmu cenowego, które uniemożliwia zrównanie podąży i popytu w drodze dostosowań cenowych. W
efekcie detaliści nie posiadają pożądanych przez ich klientów towarów na półkach, a najmniejsze choćby wahania popytu
stanowią źródło chaosu.
4. Ulepszanie sieci:
Pewien europejski detalista często, narzekał że zamówienia na odzież z fabryki na Sri Lance są realizowane z pewnym
opóźnieniem. Fabryka w Sri Lance była znakomita, kłopoty były powodowane przez koreańskiego dostawcę - na Sri Lance nie
ma żadnej fabryki produkującej tkaniny.Niewielki miejscowy dział zaopatrzenia, brak BIZ
Słaba jakość tkanin
Li&Fung jako orkiestrator sieci- kontroluje jakość tkanin z Korei
Problem nieodpowiedniej jakości tkaniny sprowadzał się do tego, że jedynie część jej dostaw nadawała się do produkcji,
pozostałe tkaniny odsyłano z powrotem do Korei. Z powodu dużej odległości proces reklamacji przebiegał powolnie, co
przekładało się na opóźnienia w realizacji zamówień.
Dr. Beata Andrzejczak
Logistyka Międzynarodowa
Wykład VI – Zależności w sieciach dostaw
Zaangażowanie w zarządzanie łańcuchem dostaw LFG spowodowało, że jej menagerowie zaczęli kontrolować proces
wytwarzania tkanin u koreańskiego dostawcy. Dzięki temu uniknięto konieczności dokonywania reklamacji a dodatkowo
udało się przyspieszyć realizowanie dostaw.
W omawianej sytuacji orkiestracja z udziałem LFG była jedynym rozwiązaniem w związku z tym, że na Sri Lance nie istniała
żadna fabryka tkanin i nie było nadziei na to, że w krótkim horyzoncie czasowym pojawi się inwestor zagraniczny, który w
ramach BIZ taką fabrykę wybuduje.
5. Mądrość sieci:
Siec może działać w sposób bardziej inteligentny niż poszczególne osoby lub firmy wchodzące w jej skład „We are Smarter
Than Me”- na modelu Wikipedii. Otóż Wikipedia wpadła na pomysł, aby wydawać na podstawie swoich zasobów książki na
różne tematy, pisane przez wielu niezależnych, społecznych autorów.
Oscar; Open- Source Car – to koncepcja samochodu, który miałby zostać skonstruowany w oparciu o wynalazki, pomysły i
koncepcje ludzi z całego świata.
Odpowiednie okoliczności - myślenia grupowego – jest to warunek konieczny mądrości sieci. W ramach sieci musi być ktoś,
kto niektóre pomysły odrzuci, ktoś kto spojrzy na sieć z góry, musi stworzyć platformę działania, tym kimś jest orkiestrator
sieci.
6. Logika sieci:


W przeszłości - kwoty importowe oraz oszczędności kosztowe- były głównymi bodźcami do przeroszenia produkcji
za granicę
Teraźniejszość - logika sieci globalnych, poza cenami, mogłaby wynikać z dążenia do uzyskania dostępu do
najlepszych na świecie zdolności, zwiększenia własnej odporności, przyśpieszenia, omijania globalnych ograniczeń
handlu i ustanawianiu standardów
Rozproszona produkcja umożliwia opracowanie rozmaitych wyrobów jak lalka Baby Talk. Staje się to możliwe dzięki zebraniu
najlepszych komponentów z różnych części świata. Do lalki Baby Talk wykorzystano najlepsze procesory z Tajwanu, najlepsze
winylowe korpusy produkowane w Chinach, najlepsze tkaniny z Korei. Sieć powinna wyszukiwać najlepsze na świecie
zdolności, gdziekolwiek by się znajdowały.
Budowanie odporności np. Po atakach terrorystycznych na NY i Waszyngton 11 września 2001r. detaliści zaczęli panikować,
czy popyt na ich produkty nie spadnie. Często w opisie tej sytuacji podawany jest przykład detalisty który dzwonił do
Hongkongu aby zrezygnować z produkcji spodni spadochroniarskich, i postanowił zmienić tę produkcję na spodnie całoroczne.
Li-Fung musiał zrobić wszystko aby zmienić całą produkcję i tak też się stało. Produkcję przeniesiono z krajów o wysokim
ryzyku terrorystycznym, wybrano nową sieć dostaw dla produkcji spodni całorocznych i w tym momencie doszło do zmiany
całej produkcji i orkiestracji w ciągu tygodnia. Było by to niemożliwe gdybyśmy mówili o BIZach. Przewidywania tegoż detalisty
nie potwierdziły się.
Co łączy sieć:

Technika informacyjna

Narzędzia nauki o zarządzaniu do konfigurowania sieci

Ocenianie opcji

Rozpoznawanie okazji do zdobywania zysku

Zarządzanie ryzykiem
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz