Zakres działania RM

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres działania RM - strona 1 Zakres działania RM - strona 2

Fragment notatki:

ZAKRES DZIAŁANIA RADY MINISTRÓW
DOMNIEMANIE KOMPETENCJI RZĄDU (wg. Art. 146 konst.)
RM Prowadzi politykę zagraniczną i wewnętrzną kraju
Konstytucja utrzymuje klauzulę ZASAD DOMNIEMANIA KOMPETENCJI RZĄDU W ZAKRESIE WŁADZY WYKONAWCZEJ- RM podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych ustawowo dla innych organów (państwowych/samorządowych)
Zadania RM
Kierowanie administracją rządową (RM ponosi za nią odpowiedzialności przed Sejmem)
Stosunki z parlamentem
Działania normo dawcze- tworzenie prawa
Stosunki z ministrami i kierownikami urzędów centralnych
Obowiązki wobec samorządu terytorialnego Stosunki z terenowymi organami rządowej administracji ogólnej
AD. 2 STOSUNKI Z PARLAMENTEM
Rząd na podstawie stawy chroni interesy Skarbu Państwa Odpowiada za ochronę porządku publicznego państwa, zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne
Zawiera i utrzymuje stosunki z rządami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi Ogólny nadzór nad obronnością kraju
Konstytucja podtrzymuje odpowiedzialność RM przed Sejmem za funkcjonowanie całej administracji Zależność od Sejmu- sejm powołuje RM jeśli nie uda się to Prezydentowi, Sejm może obalić rząd za pomocą konstruktywnego wotum nieufności, RM musi posiadać zaufanie Sejmu i zgodę Sejmu na realizację, np.: budżetu, plany finansowe
Sejm raz do roku ma przyznac (bądź nie) Rządowi absolutorium- rozliczenie RM z wykonywania swych zadań
Rząd ma obowiązek realizacji wszystkich ustaw sejmowych Sejm ma możliwość bieżącego kontrolowania RM, poprzez: interpelacje zapytania poselskie
godziny pytań- premier i ministrowie mają obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytane w sprawach bieżących na każdym posiedzeniu Sejmu AD.3 DZIAŁALNOŚĆ NORMODAWCZA prawo inicjatywy RM (monopol ustawodawczy RM na budżet, prowizorium budżetowe, ustawę o zmianę budżetu, ustawę o zaciągnięcie długu publicznego, ustawę o udzielenie gwarancji finansowych przez państwo)
rząd ma prawo wnoszenia projektów uchwał do Sejmu ma prawo wprowadzenia projektu swojej ustawę na szybką ścieżkę legislacyjną przyjęte przez parlament ustawy zazwyczaj wymagają rozwinięcia w przepisach wykonawczych - dlatego konstytucja przydziela RM prawo wydawania ROZPORZĄDZEŃ WYKONAWCZYCH, na podstawie i w celu zrealizowania ustawy RM może podejmować uchwały w zakresie wykonywania swoich konstytucyjnych uprawnień- charakter wewnętrzny, obowiązują jedynie organy podporządkowane RM AD.4 STOSUNKI Z MINISTRAMI I KIEROWNIKAMI URZĄDÓW CENTRALNYCH
Stosunek nadrzędności- RM kieruje, koordynuje, kontroluje pracę ministrów

(…)

…, zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne
Zawiera i utrzymuje stosunki z rządami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi Ogólny nadzór nad obronnością kraju
Konstytucja podtrzymuje odpowiedzialność RM przed Sejmem za funkcjonowanie całej administracji Zależność od Sejmu- sejm powołuje RM jeśli nie uda się to Prezydentowi, Sejm może obalić rząd za pomocą konstruktywnego wotum nieufności, RM…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz