Zagrożenia wynikające z uwarunkowań środowiska

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagrożenia wynikające z uwarunkowań środowiska  - strona 1

Fragment notatki:

Wśród zagrożeń wynikających z uwarunkowań środowiska przyrodniczego dla zabudowy mieszkaniowej powstającej w dolinach rzecznych wyróżniamy: powodzie - są największym zagrożeniem dla zabudowy mieszkaniowej. Do powodzi dochodzi, gdy masa wody przekracza objętość prowadzącego ją koryta, rozlewa się po obszarze zalewowym, a niekiedy i dalej. osuwiska skarp lub zboczy - obejmują one procesy i zjawiska, których cechą jest zniszczenie struktury gruntu, objawiające się wyraźnym przemieszczeniem i deformacją pod wpływem siły ciężkości, wysoki poziom wód gruntowych powodujący podtopienia, wilgoć - w mieszkaniach występuje najczęściej wtedy, gdy wilgotność względna powietrza wewnątrz pomieszczeń przekracza 45% . Nadmierna wilgoć przyczynia się do rozwoju trudnych do usunięcia grzybów, które z kolei wytwarzają substancje szkodliwe dla zdrowia. rozmycia wałów na skutek wystąpienie katastrofalnych lub długotrwałych wysokich przepływów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz