Zagęszczanie gruntów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagęszczanie gruntów - wykład - strona 1 Zagęszczanie gruntów - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zagęszczanie gruntów
Zagęszczanie podłoża ma na celu polepszenie właściwości mechanicznych gruntów, a rym samym zwiększenie nośności podłoża i zmniejszenie osiadania budowli. Metody zagę­szczania i ich zastosowanie zestawiono w tabeli 12.1. Ubijanie gruntu obok fundamentów zabezpiecza przed wypieraniem podłoża spod fundamentów oraz uniemożliwia przesiąkanie wody opadowej obok fundamentu do podłoża. Szczególnie dokładnie należy ubijać grunt obok fundamentów posadowionych na lessach, które są bardzo wrażliwe na zawilgocenie.
Metoda zagęszczania
Zastosowanie
Za pomocą ubijaków ręcznych (o masie do 20 kg) ubijaków mechanicznych (o masie 100-2000 kg)
płyt wołnospadowych (o masie 500-2000 kg)
konsolidacji dynamicznej (ubijaki o ma­sie 10-40t opuszczane z wysokości 5^10 m co 1-3 min; uderzenia wykonuje się systematycznie w odległości 2-15 uderzeń w miejscu — rys. 12.5)
zagęszczanie gruntów warstwami 0,15-0,3 m zagęszczanie gruntów warstwami 0,3-1,0 m
zagęszczanie gruntów spoistych i niespoistych warstwami 0,5-1,0 m
zagęszczanie gruntów spoistych i niespoistych rodzimych oraz gruntów refulowanych i nasypów wykonanych z gruntów drobno, i gruboziarnistych oraz z narzutów kamiennych i odpadów komunalnych; miąższość zagęszczanych warstw 3-20 m (ma\ 40 m)
Za pomocą walców statycznych
zagęszczanie gruntów spoistych, gdy grubość warstwy zaggg czanej wynosi 0,2-0,5 m; zagęszczanie podłoża pod ławy ciitgfc przy stosowaniu podsypki tłuczniowej lub żwirowej
Za pomocą wibratorów powierzchniowych
wgłębnych
zagęszczanie gruntów niespoistych
przy grubości warstwy zagęszczanej 2,0 m (szczególnie poniżej zwierciadła wody) i małej powierzchni fundamentów
Za pomocą pali piaskowych
zagęszczanie gruntów niespoistych i nasypowych przy dużej grubości warstwy zagęszczanej (

(…)

… w sposób podobny do wibroflotacji
Za pomocą wibroflotacji (specjalne wib­ratory wgłębne dużej mocy — rys. 12.6)
zagęszczanie gruntów niespoistych i spoistych; grubość zagęsz­czanej warstwy < 11 m, otwory rozmieszcza się według siatki trójkątów równobocznych o boku 1,8-2,5 m; w czasie zagęsz­czania do powstałego leja dostarcza się piasek i tłuczeń, klory zagęszczany jest przez wibrację i wodę pod ciśnieniem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz