Zaganienia prawa średniowiecznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaganienia prawa średniowiecznego - strona 1

Fragment notatki:

ZAGADNIENIA OGÓLNE PRAWA ŚREDNIOWIECZNEGO § 1 - Główne nurty i cechy nurt prawa rodzimego - wystepował do XII w., ukształtowany na rodzinnej tradycji, opartej na prawie zwyczajowym nurt prawa rzymskiego - w późnym średniowieczu, wsparty przez prawo kanoniczne źródła powstania prawa średn. - w znaczeniu formalnym: zwyczaj, stanowienie i precedens; w znaczeniu poznawczym: spisy, dokumenty, ziory wyroków, literatura prawnicza, przekazy historyczne cechy charakterystyczne prawa śr. - dominacja prawa zwyczajowego, partykularyzm, stanowość i kazuistyka prawa
§ 2 - Dominacja prawa zwyczajowego minusy prawa zwyczajowego - było najpierw niepisane, wyjaśniane na wiecach, potem w sądach, potem pierwsze spisy, prawo zwyczajowe było bezradne wobec przemian prawo stanowione zwyczajowe - najpierw tworzono prywatne zbiory prawa zwyczajowego, potem je sankcjonowano w drodze postanowień sądów / władców, potem nastąpił zaś rozwój ustawodawstwa królewskiego
§ 3 - Partykularyzm prawa partykularyzm osobowy - wyrażany przez zasadę osobowości prawa - jednostka podlegała prawu plemienia, z którego pochodziła - bez względu na miejsce pobytu professio iuris - wyznanie prawa, instytucja służąca do ustalenia, czyim prawem będzie się trzeba posłużyć w danym proc. terytorialność prawa - wypierała osobowość - wyłącznie stosowane było prawo obowiązujące na określonym terytorium partykularyzm terytorialny - sięgał korzeniami związków plemiennych, pogłębił się w okresie rozdrobnienia feudalnego
§ 4 - Stanowość prawa stanowość prawa - każdy stan sądził się swoim prawem - szlachta - ziemskim i lennym; duchowieństwo - kanonicznym; mieszczaństwo - miejskim, chłopstwo - wiejskim (dworskim)
§ 5 - Kazuistyka prawa kazuistyka prawa - treść prawa określana była przez rozstrzygnięcia przypadków indywidualnych - normy miały charakter pojedynczych orzeczeń w konkretnych sprawach - kazusów ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz