Zagadnienie uznania administracyjnego w procesie stosowania prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienie uznania administracyjnego w procesie stosowania prawa - strona 1 Zagadnienie uznania administracyjnego w procesie stosowania prawa - strona 2 Zagadnienie uznania administracyjnego w procesie stosowania prawa - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienie uznania administracyjnego w procesie stosowania prawa Historycznie W pewnym momencie jednolita władza państwowa została rozbita, struktury państwa nowoczesnego zaczęły się kształtować i do dzisiaj się utrzymują, są organizowane według zasady trój podziału władzy. obowiązuje to wszędzie z wyłączeniem kilkunastu państw totalitarnych, reżimów cywilnych, religijnych, jednak z różnymi lokalnymi swoistościami. Regułą jest władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza, ale mogą dochodzić nowe struktury np. NIK, czwarty segment - władza kontrolna. Kiedy ta sytuacja się rodziła, rozwijała, to zwłaszcza władza wykonawcza (administracja) najbardziej na podziale władz, na przyjęciu tej doktryny w końcu XIX w. straciła. Bo do wprowadzenia struktury trójpodmiotowej, cała władza była sprawowana przez władzę wykonawczą. Teraz obok niej powstała władza ustawodawcza i sądownicza siłą rzeczy ograniczając prerogatywy władzy wykonawczej. Władza wykonawcza zaczęła poszukiwać sobie takich obszarów w swoim działaniu, w których mogłaby znaleźć odrobinę luzu, swobody, wyrwać się spod kontroli. Jednym z takich pomysłów była teoria uznania administracyjnego. W rezultacie przyjęcia tej teorii zmniejszył się nacisk władzy ustawodawczej, a zwłaszcza sądowniczej na wł. wykonawczą. Zaczęło się od na początku XX w. od naukowca z Austrii Launa. Zaobserwowano, że bywa tak, ze ustawodawca posługuje się w normach prawnych wyrażeniami nieostrymi, niemającymi skończonego zasobu desygnatów zwanymi zwrotami niedookreślonymi, np. krzesło - pojęcie jasne, ale bezpieczeństwo publiczne, wielkie straty gospodarki państwowej, coś powoduje zagrożenie dla życia lub zdrowia, troska o bezpieczeństwo państwa - niejasne. Brak jednoznacznego desygnatu, który można by temu zwrotowo przypisać i powiedzieć, że tylko to obejmuje. Są sytuacje, w których prawo nie może być przesadnie szczegółowe, wtedy zamiast funkcji regulatora, spełniałoby funkcję hamulca. Praktyka dookreśla te zwroty i kiedy mamy do czynienia z naruszeniem np. względy moralne, zasady współżycia społecznego. Następstwem kiedyś faktu że w normie prawnej, w przepisie prawa znajdowało się niejasne z wieloma desygnatami pojęcie, zwrot, a organ administracji na podstawie tej normy wydał decyzję, mając swobodę wyboru jednego z tych desygnatów, to znaczy że działał w warunkach uznania administracyjnego, ujął to niejasne pojęcie na podstawie stanu z momentu orzekania. Uznano, że decyzje wydane na podstawie zwrotu niedookreślonego, w warunkach uznania administracyjnego, nie podlegają kontroli sądowej (wtedy NSA zaczynał istnieć i działać). Nie podlegają kontroli dlatego że w tym momencie, kiedy organ administracyjny ustala znaczeni zwrotu niedookreślonego, jakby znajduje się w roli ustawodawcy, wypełnia to, czego nie wypełnił ustawodawca, działa zastępczo za ustawodawcę, a kontroli sądu administracyjnego nie podlega ustawodawca.


(…)

… a prawnym.
IV etap - ustalanie konsekwencji prawnych
W związku z tym etapem może (nie musi) mieć miejsce uznanie administracyjne, w sytuacji:
NPAP ---+I---+II---+III---+IV->A------------ > DA -- > SPO upr./obow.
Decyzja związana jest zapisana w przepisie: Jeżeli jest A (jeżeli organ ustali A), to musi nastąpić D, nie ma innej możliwości, np. dodatek mieszkaniowy, pod uwagę bierze się parametr powierzchni…
…. Decyzja podjęta w takich warunkach nie jest wyłączona spod kontroli sądowej. Jednakże inny jest zakres kontroli. Kontrola procedury jest pełna, identycznie w obu przypadkach. Natomiast inny jest zakres kontroli sądowej w odniesieniu do treści decyzji. W przypadku decyzji związanej sprawdza czy ta decyzja była przewidziana przez ustawodawcę. Sąd nie może zakwestionować wyboru jednego z wariantów…
… dowodowe. Tu nie ma swobody, bo organ wyższy może zawsze sprawdzić, czy organ pierwszej instancji właściwie użył tych reguł.
III etap - subsumpca, podstawienie stanu faktycznego pod stan prawny.
Wynik podstawienia - czy jest stosunek odpowiedniości, czy go nie ma. Operacja ta oparta jest na sylogizmach logicznych, prawniczych. W logice są równania, z których musi wyjść to co powinno. przy ustalonym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz