Zagadnienie podmiotowości-opracowanie, V sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Zagadnienie podmiotowości-opracowanie, V sem - strona 1  Zagadnienie podmiotowości-opracowanie, V sem - strona 2  Zagadnienie podmiotowości-opracowanie, V sem - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienie podmiotowości.
Klasyczna doktryna tą podmiotowość łączy z suwerennością.
Istotne definicje prawa miezynarodowego zakreślały krąg zasadniczo do państw w świetle zasadniczego ten punkt widzenia podmiotowość z suwerennością jest przestarzały. Podmiotami miedzynarodowymi są wszystkie te podmioty które są regulowane podmiotami prawa międzynarodowego. Tozdolność zaciągania praw i podmiotów prawa miedzynarodowego. Opodmiotowości prawa międzynarodowego przysługuję międzynarodowa zdolność prawna w stosunkach zewnętrznych. Ta druga przejawia się w następujących formach. Podmiot posiada Ius tractatuum zdolność do tworzenia prawa międzynaordowego zawieranie umów międznarodowych. Podmiot jest uprawniony do utrzymywani stounków dyplomatycznycvh i konsularnych. Czynna i bieran odpowiedzialność międzynardoawa. Immunitety. Prowadzi do dwóch kategori odpowiedzialności responsability i liabilty odpowiedzialność delikktowa i poza delkiktowa. Ochorna dyplomatyczna do włansych osób fizycznych i osób prawnych. Państwo może występować nie zależnie na obwody prowincje województwa ten podziała ma jedynie znaczenie wewnętrzne występuje na zewnątrz jako jeden podmiot który prowadzi stosunki międzynarowe jednego państwa. Jednak są państwa złożone - nazewnątrz jeden podmiot, częsci wewnętrzne mogą być ograniczone lub pozbawione ogółnie prawa miedzynarodowego. W ograniczonym zakresie jest konfederacja Szwajcari kantony mają prawo pod warunkiem że umowy nie godzą w prawa innych kantonów mogą zawierać układy gospodarcze dobro sąsiędzkie. Czy królestwo Belgi tak samo włochy które nie są federacją ale też mają takie prawa. Inną USA meksyk, brazylia. Druga postać czyli konfederacja czyli statuty miezynarodowe kto posiada całość czy poszczególne części składowe w praktyce było stosowane jedno i drugie stosowane. Unie realne Unia polski i litwy po uni lubelskiej austro- węgri, związek holenderski. Co się tyczy drugiego tego wariantu to unie personalen połączenie dwóch czy więcem państw osobą panującego te poszczególne człony były zarządzane. Od unie w krewie 1387 do unie lubelskiej. Polsko - saskiej, anglo - hanoverskiej. Przykładem jest protektorat to rodzaj państawa zależnego, kolonialne, międzynadowe. Wielkie księstwo lichtenstajnu, jest teraz pod szwajcaarią. Monako, Andora, San marino pod protektoratm włoch. Nie przestaje być podmiotem prawa międzynardowego mimo że oddaje się pod protekcją aby w sposób odpowiedni sprawować politykę międzynarodową.
25 stycznia 2010 r.
Podmiotowość prawa międzynarodowego
Międzynarodowa zdolość prawna i międzynarodowa zdolność do czynności prawnej, zasadniczo przeciąga zdolność do działań podmiotów międzynarodowych. Najważniejszym dzisiaj i najważniejszym w przeszłości podmiotem prawa międzynarodowego było państwo suwerenne. Suwerenność jest przypisana wyłącznie państwu. Dwa aspekty wewnętrzny i zewnętrzny z samowładnością. Racją jest że przez posiadania przez państow ius traktatuum, są pewne sprawy które państwo może się zrzec, na rzecz pewnych zobowiązań. Niemniej jednak państwo żadnej przesłanki traktatu międzynarodowego może nawet zupełnie wyjmować oddawać pewne kwestie regulacji prawno-międzynarodowej. Działalność Unii Europejskiej gdzie państwa przekazał atrubuty pewnej władzy na rzecz istytucjii Unii Europejskiej. Dzisiaj w zdecydowanej większości są to państwa jednolite. Dziś na różnego rodzaju departamenty, obwody ten podział ma główne znaczenie do wewnętrzej działalności państwa zatem na zewnątrz działa osobna w

(…)

… były austro węgry. Republika San Marino obowiązki protektora są wykonywane przez republikę Włoską. Nie można ich bagatelizować. Wielkie Księstwo Lichtensteinu wystąpiło do Ligi Narodów, specjalny konwent uznał że nie może bo nie ma armii, co jest dziwne bo raczej utrzymuje się ludność - terytorium - władza najwyższa Jelinek.
Protektoraty koloanialne stanowisko konferencji Islamskeij efekt szczytu w rabacie…
… narodów i każde państwo chciało by stanowić państwo.
Specyficznym podmiotem jest stolica apostolska za głowę uznaje się papieża i podległą mu urzędy kurialne. Zdolność papieża do występowania w stosunkach międzynarodowych była już dawno. Istnienie państwa kościelnego oraz istnienia samej Stolicy Apostolskiego. Garibaldi incorporacja państwa kościelnego ale pozostaje Stolica Apostolska, parlament włoski…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz