Zagadnienia wstępne - pojęcie,tryb

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia wstępne - pojęcie,tryb - strona 1

Fragment notatki:

8. Zagadnienia wstępne - pojecie,tryb.
Zagadnienie wstępne (kwestia wstępna, prejudycjalna, wpadkowa) - rozstrzygnięcie zagadnienia materialno-prawnego, będącego we właściwości innego organu, mającego charakter zagadnienia otwartego (wcześniej nierozstrzygalnego) i samoistnego, od którego rozstrzygnięcia zależy wynik sprawy głównej.
Tryb wyjątkowy rozstrzygania kwestii wstępnej, który stosuje się w dwóch odmiennych od siebie sytuacjach:
a. bez zawieszenia postępowania, co może nastąpić z dwóch przyczyn:
- gdy zawieszenie postępowania może stworzyć stan zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo interesu społecznego
- gdy to zawieszenie mogłoby spowodować niepowetowaną szkodę dla strony i wtedy rozpatrzenie kwestii wstępnej może być uzależnione od wniesienia przez stronę stosownego zabezpieczenia
b. w trakcie zawieszenia postępowania, gdy strona pomimo wezwania przez organ do złożenia wniosku do właściwego organu i wyznaczenia jej terminu wniosku takiego nie złożyła.
Ten wyjątkowy tryb powoduje, że organ administracyjny bada sprawę wykraczającą poza zakres jego właściwości rzeczowej. Rozstrzyga w niej tylko na użytek prowadzonego przez siebie postępowania w celu usunięcia przeszkody w jego prowadzeniu, jest to sytuacja wyjątkowa, bo narusza podział kompetencji pomiędzy organy państwowe.
Konsekwencją odmiennego rozstrzygnięcia kwestii wstępnej przez właściwy do tego organ jest powstanie przesłanki wznowienia postępowania. O zagadnieniach prejudycjalnych rozstrzyga samodzielnie organ, który wydaje rozstrzygnięcie zależne od takiego zagadnienia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz