Zagadnienia ogólne konstytucjonalizmu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia ogólne konstytucjonalizmu - strona 1 Zagadnienia ogólne konstytucjonalizmu - strona 2

Fragment notatki:

ZAGADNIENIA OGÓLNE KONSTYTUCJONALIZMU § 1 - Pojęcie konstytucji konstytucja - pochodzi od łac. constituere, najpowszechniej się utrwalił jako ustawa zasadnicza w danym państwie konstytucja rzeczywista - faktyczny układ sił w państwie (Ferdynand Lasalle) konstytucja pisana - najważniejsze w danym państwie źródło prawa, stojące w hierarchii najwyżej
§ 2 - Ustanowienie i zmiana konstytucji konstytucja uchwalana- uchwalana przez uprawnione do tego organy przedstawicielskie - mogły nimi być konstytuanty lub organy zwykłe, powoływane były z reguły z woli ludu k. oktrojowana - nadawana społeczeństwu przez monarchów, mniej demokratyczna od uchwalanej\ system mieszany - konstytucja była umową pomiędzy monarchą a konstytuantą k. sztywne - dla ich zmiany potrzebny jest specjalny tryb postępowania (albo zasada ustroju republikańskiego, zakaz zmian konstytucji przez dany okres, albo specjalny tryb - w USA 2/3 Kongresu + ratyfikacja przez ¾ stanów) k. giętkie (elastyczne) - nie wymagały specjalnej procedury legislacyjnej - dla rewizji wystarczała ustawa parlamentarna podjęta większością zwykłą (rewizję mogło odrzucić 14 głosów izby wyższej) - najbardziej giętka k. = konstytucuja Anglii
§ 3 - Struktura i systematyka konstytucji konstytucja - zazwyczaj składałą się z 1 ustawy, mogło ją też tworzyć kilka ustaw wzajemnie powiązanych, wyjątkiem jest konstytucja angielska - formalnie nie istnieje, ale materialnie funkcjonuje rozmiary konstytucji - nie da się ich określić jednoznacznie, najkrótsza była amerykańska (7 artykułów w tym 3 rozbudowane), największa hiszpańska z 1810 - 384 artykuły systematyka - zależała od stosunku do praw jednostki, stopnioa centralizacji/podziału władzy; pochodzenia władzy (Karta konstytucyjna Francji - 7 tytułów, Dekl. praw czł. i obyw. - 12 tytułów)
§ 4 - Treść konstytucji treść - regulowała podstawy ustroju pol-gosp-społ państwa, ważne treści kryły też wstępy do konstytucji (proklamacje, preambuły itd.) treść k. z XVIII/XIX w - gwarancje praw obywatelskich i podziału władz, w konstytucji USA wyliczano prawa naturalne podstawy ustroju państwa - zasady: suwerenności narodu (naród jest suwerenem), praw obywatelskich (wywodzone z praw natury - prawa polityczne) i trójpodziału władzy (podział na ust., wyk. i sąd.)
§ 5 - Państwo konstytucyjne. Kryteria podziałów. kryteria podziałów państw konstytucyjnych - struktura państwa, forma rządu, reżim polityczny PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA STRUKTURĘ PAŃSTW: państwa unitarne (jednolite) - w swej organizacji adm.-gosp. nie posiada obszarów wykazujących odrębności państwowej, władza jest jednolita i centralna, aparat administracji zaś jednolity i ściśle podporządkowany władzy centralnej ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz