Zadanie 1 towary

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadanie 1 towary - strona 1 Zadanie 1 towary - strona 2

Fragment notatki:

Zadanie 1 Spółka „Marco” - podatnik podatku od towarów i usług prowadzi hurtowy obrót magazynowy towarami wyłącznie opodatkowanymi. Wycena dowodów obrotu zapasami towarów i ewidencja wartościowa zgodnie z Zakładowym Planem Kont prowadzona jest w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży netto, tj. cen zakupu nett powiększonych o marżę hurtową liczoną rachunkiem „w stu”. Stawka marży wynosi 25% i jest obowiązująca dla wszystkich asortymentów towarów.
W dniu 1 czerwca 2008 r. spółka posiadała zapas towarów, którego wartość w cenach ewidencyjnych wynosiła 20.000, natomiast w cenach zakupu netto15.000.
W miesiącu czerwcu miały miejsce następujące operacje gospodarcze: Faktura VAT (oryginał) od dostawcy za zakupione towary „G”:
      a) wartość netto 7.500 szt. po 30 zł/szt. ........................................
      b) VAT naliczony 22% ........................................
c) suma faktury                                    ........................................
Pz - przyjęto dostawę zakupionych towarów G” do magazynu - wartość w cenie ewidencyjnej
.............................. * 7.500 szt. = ........................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pk - rozliczenie transakcji zakupu towarów „G” a) VAT naliczony przy zakupie ........................................
      b) odchylenia z tytułu marży ........................................
...........................................................................................................................................
Wz - wydano sprzedane towary - wartość w cenie ewidencyjnej 8.000 zł
Pk - narzut odchyleń z tytułu marży na towary sprzedane:
WNO = NO M = NO M zapas =
Faktura VAT kopia za towary sprzedane
a) wartość netto ........................................
b) VAT należny 22% ........................................
c) suma faktury ........................................
Polecenia:
Dokonać ewidencji zaistniałych zdarzeń i wycenić stan zapasu towarów w rzeczywistej cenie zakupu na koniec okresu oraz podać wynik na sprzedaży
Zadanie 1 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz