Zadania z kolokwium zaliczeniowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 917
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania z kolokwium zaliczeniowego - strona 1 Zadania z kolokwium zaliczeniowego - strona 2

Fragment notatki:

Zad.1. Za pomocą testu J na poziomie istotności α = 0,05 zweryfikować hipotezę o braku autokorelacji w następującym ciągu reszt modelu. Obliczono, że współczynnik autokorelacji reszt r1= -0,47. P{ M1 ≥ m1 } = P = { M2 ≥ m2 } W powyższym równaniu w nawiasach ten zapis ma być bez kresek ułamkowych lolo a czy T to T czy jakaś miała być grecka literka to nie wiem bo nie mogę się doczytać lolo
Ut: 0, 4, -2, 3, -4, -1
L1: _ _ _ _ _ J1: _ _ _ _ _ _ _ _ m1=
L2: _ _ _ _ J2: _ _ _ _ _ _ _ m2=
L3: _ _ _ L4: _ _ H0: H1:
L5: _ Zad2. Dana jest macierz wariancji i kowariancji skł. losowych:
E (ξξ' ) = Zapisać macierz autokorelacji: p = Zad3.
W czterorównaniowym modelu macierz B parametrów stojących przy nieopóźnionych zmiennych endogenicznych jest następująca:
B= Jaki to model rekurencyjny czy o równaniach współzależnych i dlaczego ?
Zaproponować metodę szacowania tego modelu
Zad 4. Przyjmując poniższe wartości zmiennych oszacować liniowy trend obiektu firmy Z w latach 1994-2000:
Znaleźć prognozę obrotów na rok 2004
Ocenić błąd średni predykacji
Obroty F
0
1
2
8 3
9 4
11 5
13 6
Zapis i interpretacja wyników: Yt* = Ytp =
Su2 =
V = Zad5.
Oszacowano funkcję krajowego popytu na rowery Yt= 20x1-0,4x2+240 gdzie Y - roczny popyt na rowery w 10tys. Szt. , x1- dochód , x2- cena
Obliczyć cenową elastyczność popytu w sytuacji, gdy rower wzrośnie z 400 do 404zł, a dochód pozostanie nie zmieniony i równy 8 jednostek.
2) Jak zmieni się popyt, gdy cena wzrośnie z 400 do 420zł? ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz