Zadania jednostek ochrony przeciwpożarowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania jednostek ochrony przeciwpożarowej - strona 1 Zadania jednostek ochrony przeciwpożarowej - strona 2

Fragment notatki:

Zadania jednostek ochrony przeciwpożarowej Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowe realizują : Celem ochrony przeciwpożarowej jest min: ochrona życia, zdrowia, mienia podczas walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami(czyli: zdarzenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, niebędących ani pożarem ani klęską żywiołową) Podmioty realizujące ochronę przeciwpożarową: Jednostki straży pożarnej (PSP, zakładowa, ochotnicza) Służby ratownicze Inne jednostki ratownicze Krajowy system ratowniczo-gaśniczy -istotny element ochrony przeciwpożarowej : Organizuje go PSP Cel: ochrona życia , zdrowia, mienia i środowiska poprzez walke z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi Nadzór pełni minister wł. ds. wewnętrznych Uprawnienia strażaka- szczegółowa organizacja jest ustalana w drodze przepisów wykonawczych: Biorącego udział w akcji ratowniczej: Korzystanie z dróg, gruntów i zbiorników wodnych Korzystania z ujęć wód i środków gaśniczych Kierującego akcją ratowniczą może zarządzić (w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności): ewakuacji ludzi i mienia wykonanie wyburzenia wstrzymania komunikacji lądowej udostępnienia pojazdów, środków i mienia zakazu przebywania osób postronnych udzielenia niezbędnej pomocy może on także odstąpić od zasad działania uznanych powszechnie za bezpieczne ; do prowadzenia działań ratowniczych nie stosuje się wymagań prawa ochrony środowiska Wnioski zaistnienie poważnej awarii przemysłowej, klęski żywiołowej bądź innego zdarzenia o zbliżonym charakterze prowadzi do niesłychanie zawilego zbiegu kompetencji różnych organów prawo wodne nie przewiduje żadnych rozwiązań dotyczących tzw bezpośredniego zapobiegania powodzi oraz zwalczania jej skutków - ochrona przeciwpowodziowa jest zadaniem samorządu gminnego , powiatowego, wojewódzkiego do zadań wójtów /b/p, starostów i wojewodów należy min. Opracowywanie planów ochrony przed powodzią , ogłaszanie i odwoływanie alarmu/pogotowia przeciwpowodziowego w/b/p może również zarządzić ewakuacje z bezpośrednio zagrożonych obszarów ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz