Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa-opracowanie - strona 1 Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Zachowanie i organizacja przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo w ujęciu modelowym jest to organizacja pod jednym zarządem, wyodrębniona ekonomicznie i prawnie, której celem jest działalność gospodarcza przynosząca zyski poprzez sprzedaż produktów i usług. Przedsiębiorstwo jest organizacją samodzielną i samofinansującą się. Firma jest nazwą , pod którą przedsiębiorca rejestrowy prowadzi przedsiębiorstwo.
Efektywność to stosunek uzyskanych efektów do poniesionych nakładów.
Skuteczność to stopień realizacji celów.
Funkcje przedsiębiorstw;
PODAŻOWA
POPYTOWA
SPOŁECZNA
ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
Klasyfikacja przedsiębiorstwa
1.Kryterium własności: przedsiębiorstwa prywatne, spółdzielcze, komunalne, państwowe, między- i transnarodowe, spółki, przedsiębiorstwa mieszane
Kryterium pozycji rynkowej: przedsiębiorstwa doskonale konkurencyjne, o ograniczonej konkurencyjności, monopole naturalne, sztuczne, oligopole i monopsony
Kryterium wielkości przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa małe, mikro przedsiębiorstwa, średnie i duże
Kryterium rodzaju działalności: wytwarzające produkty i usługi
Kryterium stopnia zorganizowania: przedsiębiorstwa jednozakładowe, wielozakładowe, holdingi, alianse strategiczne
Przedsiębiorstwa przyszłości:
wirtualne, uczące się, wirtualne laboratoria Ze względu na liczbę właścicieli przedsiębiorstwa oraz formę organizacyjno-prawną można podzielić je na: indywidualne, zrzeszeniowe oraz publiczno-prawne.
Indywidualne: jeden właściciel odpowiedzialny za wszystko. Jest to inaczej jednoosobowa działalność gospodarcza.
Zrzeszeniowe to spółki, które dzielą się następująco:
spółki nie posiadające osobowości prawnej zwane osobowymi: cywilna, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska
spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna spółdzielnie
Przedsiębiorstwa publiczno-prawne to przedsiębiorstwa państwowe albo samorządów lokalnych.
Dzielą się one na:
przedsiębiorstwa funkcjonujące na starych zasadach
przedsiębiorstwa funkcjonujące w oparciu o przepisy prawa handlowego w formie Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa
przedsiębiorstwa działające w oparciu o prawo handlowe, w których Skarb Państwa jest właścicielem większości kapitału. Przychody ( utargi ) powstają w wyniku sprzedaży wyprodukowanych dóbr i usług. Jest iloczyn ilości sprzedanych produktów i ceny jednostkowej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz