Zachowania organizacyjne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowania organizacyjne - wykład - strona 1 Zachowania organizacyjne - wykład - strona 2 Zachowania organizacyjne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Zachowania organizacyjne dr Ewa Czarnecka-Wójcik
WYKŁAD NR 6
ZASPOŁOWOŚĆ DZIAŁANIA LUDZI W ORGANIZACJACH
Grupa w organizacji - możemy zdefiniować jako co najmniej dwie osoby, które wchodzą ze sobą w regularne stosunki dla realizacji danego celu.
Etapy rozwoju grupy:
Wzajemna akceptacja Członkowie zaznajamiają się ze sobą, sprawdzają zachowania interpersonalne
Komunikacja i podejmowanie decyzji
Członkowie wypracowują strukturę grupy i wzorce interakcji:
Motywacja i wydajność
Członkowie wzajemnie akceptują swoje role, poczucie jedności
Kontrola i organizacja
Członkowie utwierdzają swoje role, bezpośredni wysiłek na rzecz osiągnięcia celów i wyników
Grupy formalne i nieformalne:
Grupa funkcjonalna - stworzona przez organizację dla realizowania pewnej liczby bieżących celów organizacji w nieokreślonym horyzoncie czasowym,
Grupa zadaniowa - stworzona przez organizację dla realizacji stosunkowo wąskiego zakresu zadań w określonym lub domyślnym horyzoncie czasowym,
Grupy nieformalne - tworzone przez członków dla celów, które nie muszą mieć związku z celami organizacji,
Zespół to grupa, która ma wspólne cele oraz świadomość konieczności wysiłków każdego z członków dla ich osiągnięcia, jest to zbiór ludzi powiązanych normami i rolami, procesami interpersonalnymi oraz procesami komunikacji.
Charakter funkcjonowania zespołu określony jest przez wpływ rozmaitych czynników. Do podstawowych czynników wpływających na funkcjonowanie zespołu według J. Szabana są zaliczane najczęściej:
Zadania - analizowane jako otwarte lub zamknięte, łatwe lub trudne, wymagające lub niewymagające wysokiej jakości pracy, normalne lub innowacyjne, twórcze lub rutynowe, realistyczne lub nierealistyczne,
Ludzie - kierownik i podwładni, władza kierownicza, jego oczekiwania, potreby i wartości, wartości i oczekiwania podwładnych, kompetencje, ponoszone koszty psychiczne i fizjologiczne pracy,
Cele organizacji i jej struktura,
Czynniki technologiczne,
Czynniki makroekonomiczne, społeczno - polityczne, socjokulturowe,
Układ budujących bloków:


(…)

….
Może być postrzegany jako manipulator. W swojej pracy wyręcza się innymi.
Lokomotywa: stawia przed zespołem wyzwania, dynamiczny, potrzebuje presji. Jest odważny i zdeterminowany w pokonywaniu przeszkód.
Może prowokować innych i ranić ich uczucia.
Krytyk wartościujący: rzeczowy, wnikliwy, ma talent strategiczny. Dostrzega różnorodne opcje. Zdolny do obiektywnej oceny.
Mało energiczny, nie umie inspirować…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz