Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych-opracowanie - strona 1 Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych Ordynacja podatkowa reguluje trzy formy zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego:
zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego na majątku podatnika w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
hipoteka przymusowa
zastaw skarbowy
Ordynacja podatkowa określa przedmiot zabezpieczenia poprzez odwołanie się do zobowiązania podatkowego. Tryb powstawania zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego jest odrębny w stosunku do ogólnego wzorca zabezpieczenia należności. Ad 1) zabezpieczenie w trybie egzekucyjnym Przesłanką jest uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania i sytuacja, w której brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić egzekucję. Ordynacja podatkowa zna dwie formy zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym:
- zabezpieczenie przed terminem płatności podatku (jest to forma podstawowa)
- zabezpieczenie w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej przed wydaniem decyzji ustalającej bądź określającej wysokość zobowiązania podatkowego.
Bez względu na formę zabezpieczenia jest ono ustanawiane przez wydanie postanowienia organu egzekucyjnego. Wybór sposobu należy do organu, możliwość wyboru jest jednak ograniczona do szeregu czynności określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (m.in. zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia, obciążenia nieruchomości hipoteką, obciążenia statku morskiego zastawem, zakaz zbywania nieruchomości i praw, kaucja)
Ad 2) hipoteka przymusowa Chroni interesy Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego. Hipoteka przysługuje na wszystkich nieruchomościach podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osób trzecich z tytułu zobowiązań i zaległości podatkowych.
Przedmiotem hipoteki może być:
a) część ułamkowa nieruchomości
b) nieruchomość stanowiąca przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego małżonka, wspólników spółki cywilnej
c) użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzytelność zabezpieczona hipoteką
Hipoteka powstaje przez dokonanie wpisu do księgi wieczystej, którego podstawą jest bądź odpowiednia i doręczona decyzja bądź tytuł wykonawczy lub zarządzenie zabezpieczenia.
Ad 3) zastaw skarbowy Chroni interesy SP i jednostek samorządowych. Zastaw przysługuje na wszystkich będących własnością podatnika oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, gdy ich wartość z dnia ustanowienia zastawu wynosi co najmniej 10.600 zł. Zastaw skarbowy powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów skarbowych na podstawie doręczonej decyzji odpowiedniej treści.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz