Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego- opracowanie - strona 1 Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAN PODATKOWYCH Żeby dokonać zabezpieczenia zobowiązanie musi istnieć i musi istnieć obowiązek podatkowy . Przepisy 155 i następne postępowania egzekucyjnego w administracji, przepisy te normują zasady dokonywania zabezpieczenia, wykonania obowiązków administracyjnych w tym również obowiązków pieniężnych. W świetne tej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji również organy administracji mogą dokonywać zabezpieczeń. Właściwie ten akt jest aktem w oparciu o który dokonuje się zabezpieczenia wykonania obowiązków administracyjnych w tym obowiązku wykonania zobowiązań pieniężnych w tym także podatków.
WYJĄTKI: art.od 33 do 33 g ordynacji.
Zobowiązanie podatnika (płatnika, inkasenta) może być zabezpieczone na majątku podatnika przed terminem płatności podatku, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane . (decyzja o zabezpieczeniu). Zabezpieczenia można dokonać również przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub określającej wysokość zaległości podatkowej, jeżeli z dowodów zgromadzonych w postępowaniu wynika, że zobowiązanie podatkowe może nie zostać wykonane- wówczas organ wydaje decyzje o zabezpieczeniu i decyzje ta będzie określała przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego. oczywiści ta kwota powinna być określona w miarą precyzyjnie tak by była zbliżona do tej przyszłej kwoty zobowiązania podatkowego. W tej sytuacji organ podatkowy wydaje decyzję w której powinien starać się ustalić prawidłową kwotę zobowiązania podatkowego bo oczywiści ta kwota w samej decyzji ustalającej może być inne. Ta kwota w decyzji może być zawsze kwotą przybliżoną. Następnie gdy taka decyzja zostania wydana w oparciu o nie prowadzi się postępowanie zabezpieczające już na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji co oznacza iż wydaje się zarządzenie zabezpieczenia i dokonuje się zabezpieczenia wykonania obowiązku zapłaty tego podatku.
Gdy zostanie wydana decyzja o zabezpieczeniu sposobem wykonania tej decyzji o zabezpieczeniu jest zabezpieczenie dokonane w oparciu o przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jednakże znów ordynacja podatkowa wprowadza pewne odstępstwa od tej zasady. Mianowicie przewiduje możliwość nie przymusowego, a dobrowolnego dokonania zabezpieczenia przez samego podatnika. Mianowicie gdy zostanie wydana decyzja o zabezpieczeniu może zostać wykonana w ten sposób że podatnik zaproponuje organowi podatkowemu jedną z możliwych przewidzianych w ordynacji podatkowych form dobrowolnego zabezpieczenia Zabezpieczenie wykonania decyzji następuje przez przyjęcie przez organ podatkowy, na wniosek strony, zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z tej decyzji wraz z odsetkami za zwłokę, w formie: 1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz