Wyznaczenie sił wewnętrznych w stężeniach - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczenie sił wewnętrznych w stężeniach - wykład - strona 1 Wyznaczenie sił wewnętrznych w stężeniach - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wyznaczenie sił wewnętrznych w stężeniach
Wprowadzenie
Omawiając zarówno zasady kształtowania szkieletów nośnych, jak i modeli ob­liczeniowych głównych układów poprzecznych hal, wskazano na bardzo ważną rolę stężeń dachów i słupów. Zasadnicze ich zadania konstrukcyjne to zapewnie nie geometrycznej niezmienności układu i stateczności jego położenia, redukcja długości wyboczeniowych elementów oraz przeniesienie obciążeń poziomych od wiatru i urządzeń transportowych w kierunku prostopadłym do płaszczyzny głów­nych nośnych układów poprzecznych hali i jej ścian podłużnych. Stężenia wraz z płaskimi układami poprzecznymi tworzą przestrzenną konstrukcję nośną, w któ­rej elementy składowe współpracują ze sobą w przenoszeniu obciążeń ustroju.
Najczęściej w analizie statycznej stężenia są rozpatrywane jako płaskie ustroje „wydzielone" z przestrzennej konstrukcji nośnej obiektu. Istotną sprawą dotyczą­cą bezpiecznej oceny wytężenia stężeń jest poprawna identyfikacja ich zastępcze­go schematu statycznego oraz określenie obciążeń, które powinny one przenosić. Należy je sprawdzać pod względem zachowania stateczności i nośności, co musi być zapewnione w czasie eksploatacji, transportu, budowy, przebudowy i remon­tu. Oprócz tych obciążeń w ocenie wytężenia prętów stężeń trzeba uwzględnić oddziaływania prętów ściskanych, których położenie jest stabilizowane przez stę­żenia, a także wpływ imperfekcji geometrycznych ustroju nośnego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz