Wyznaczanie współczynnika załamania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie współczynnika załamania - omówienie - strona 1 Wyznaczanie współczynnika załamania - omówienie - strona 2 Wyznaczanie współczynnika załamania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

  1 Ćwiczenie 56  Wyznaczanie współczynnika załamania i kąta minimalnego odchylenia  pryzmatu  I. Zagadnienia do samodzielnego opracowania  1.  Podstawowe pojęcia i prawa optyki geometrycznej.  2.  Bieg promieni świetlnych przez pryzmat, kąt  łamiący, kąt najmniejszego  odchylenia.  3.  Współczynnik załamania.  II. Wprowadzenie  Podstawowe zjawiska optyki geometrycznej to odbicie i załamanie  światła  (rys. 1).  α α’ β promień padający promień odbity promień załamany 1 2  ośrodek  ośrodek   Rys. 1. Odbicie i załamanie światła na granicy dwóch ośrodków  α-kąt padania, α’–kąt odbicia, β-kąt załamania  Prawa rządzące odbiciem i załamaniem:  -  promień odbity i załamany leżą w jednej płaszczyźnie utworzonej przez promień  padający i normalną do powierzchni w punkcie padania,  -  kąt padania jest równy kątowi odbicia  α  =  α ’ ,  -  stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania jest równy  współczynnikowi załamania ośrodka załamującego 2 względem ośrodka  otaczającego 1.    1 2 21 2 1 sin sin n n n v v = = = β α                    (1)  gdzie:  21 n  - współczynnik załamania ośrodka 2 względem 1,    n 1,  n 2 – bezwzględne współczynniki załamania ośrodków 1 i 2  v1, v2 –  prędkość światła odpowiednio w ośrodku 1 i 2.  Symetryczny bieg promieni w pryzmacie przedstawia rysunek 2.  Z rys. 2 wynika:  ϕ β 2 1 = ,   ( ) β α ε − = 2     2  ϕ A B C α ε β β α−β α−β α szkło pro mie ń pad ają cy prom ień wych odzą cy   Rys. 2. Bieg światła w pryzmacie.   α - kąt padania, β - kąt załamania, ϕ- kąt łamiący pryzmatu, ε- kąt odchylenia  Z powyższych związków obliczymy:  ( ) ϕ ε α + = 2 1   Z prawa Snelliusa:  ( ) ϕ ϕ ε β α β α 2 1 sin 2 1 sin sin sin sin sin + = = ⇒ = sp s p n n n       (2)  gdzie    p n  - bezwzględny współczynnik załamania powietrza,  s n   - bezwzględny współczynnik załamania szkła,  sp n  - współczynnik załamania szkła względem powietrza.  Współczynnik załamania szkła, z którego wykonano pryzmat można wyznaczyć  z zależności (2) mierząc kąt odchylenia  ε  i kąt łamiący pryzmatu ϕ.  III. Wykonanie ćwiczenia  Przyrządy pomiarowe: pryzmat, kartka papieru, ołówek, szpilki, kątomierz, linijka.  1.  Położyć pryzmat na kartce papieru, oświetlić lampką i obrysować kontur pryzmatu.  2.  Wbić szpilki przy krawędzi pryzmatu po przeciwległych stronach pryzmatu tak, aby  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz