Wyznaczanie stężeń roztworów nasyconych - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie stężeń roztworów nasyconych - wykład - strona 1

Fragment notatki:

1. Wstęp teoretyczny
Rozpuszczalność jest stężeniem substancji rozpuszczonej w jej nasyconym roztworze. Zależy ona od rodzaju rozpuszczalnika i substancji rozpuszczanej, ciśnienia i temperatury. Niektóre substancje mieszają się ze sobą w nieograniczonym stopniu (np. alkohol etylowy + woda), często jednak rozpuszczalność substancji w danym rozpuszczalniku jest ograniczona.
Roztwór, który w danych warunkach znajduje się w równowadze z nadmiarem substancji rozpuszczonej, nosi nazwę roztworu nasyconego.
Stężenie molowe jest to liczba moli substancji rozpuszczonej znajdującej się w 1 dm³ roztworu.
Stężenie procentowe jest to liczba gramów substancji rozpuszczonej, zawartej w 100 g roztworu, czyli procent wagowy substancji w stosunku do masy roztworu, którą przyjmuje się za 100%.
Gazy na ogół rozpuszczają się w cieczach w niewielkich ilościach, z wyjątkiem tych, które wchodzą w reakcje chemiczne z cieczą.
Rozpuszczanie się cieczy w cieczach jest zawsze wzajemne, przy czym:
a) rozpuszczalność może być nieograniczona (np. alkohol etylowa + woda)
b) ciecze mogą się rozpuszczać w tak małych stopniu, że w praktyce mówi się o ich wzajemnej nierozpuszczalności (np. benzen + woda)
c) rozpuszczanie zachodzi w ograniczonym stopniu, zależnym od temperatury (np. woda + eter)
Proces rozpuszczania ciał stałych w cieczach polega na wybijaniu cząstek ciała stałego z sieci krystalicznej przez cząsteczki rozpuszczalnika, uderzające w powierzchnie ciała stałego. Rozpuszczalność ciał stałych zależy od rodzaju rozpuszczalnika i temperatury.
Masa roztworu:
mr=m1-m0 [g]
Masa suchej substancji:
ms=m2-m0 [g]
Masa substancji bezwodnej:
msb=a·ms [g]
Rozpuszczalność:
b=(msb·100)/(mr-msb) [g/(100gH2O)]
Stężenie procentowe roztworu nasyconego:
x=(msb·100)/mr [%]
Stężenie molowe:
C=(msb·d·1000)/(mr·M) [mol/dm³]
2. Wyniki pomiarów, obserwacje, schemat stanowiska, wykresy
Nr naczyńka
Substancja
(sól)
Gęstość
roztworu
d[g/cm³]
m0[g]
m1[g]
m2[g]
mr[g]
=m1-m0
ms[g]
=m2-m0
msb[g]
=a·ms
1
2
3
4
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz