Wyznaczanie stałej szybkości zmydlania estru

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2030
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie stałej szybkości zmydlania estru - strona 1 Wyznaczanie stałej szybkości zmydlania estru - strona 2 Wyznaczanie stałej szybkości zmydlania estru - strona 3

Fragment notatki:

Wyznaczanie stałej szybkości zmydlania estru Wyznaczanie stałej szybkości reakcji zmydlania estru metodą pomiaru zmian przewodnictwa elektrycznego.
1. Wstęp teoretyczny Procesem zmydlania estrów określamy reakcję hydrolizy alkalicznej estrów, w wyniku której powstaje sól kwasu i alkohol z którego był zbudowany ester. Proces zmydlania można przedstawić reakcją :
CH 3 COOC 2 H 5 + OH - → CH 3 COO - + C 2 H 5 OH
Ester reaguje z jonami wodorotlenkowymi, których stężenie, podobnie jak stężenie estru, zmniejsza się w trakcie reakcji.
Ogólnie dla hydrolizy estrów reakcję zmydlania nożna zapisać:
AcR + OH - → Ac - + ROH
Są to nieodwracalne reakcje drugiego rzędu, których szybkość opisuje następujące równanie kinetyczne:
gdzie: k - stała szybkości reakcji
c OH - stężenie początkowe zasady
c AcR - stężenie początkowe estru
c x - stężenie powstających produktów reakcji
t - czas trwania reakcji
Po scałkowaniu otrzymujemy ogólne wyrażenie na stałą szybkość reakcji zmydlania estrów:
W trakcie przebiegu reakcji stężenie zasady stopniowo maleje a więc można śledzić przebieg reakcji na podstawie badań zmian tego stężenia w czasie. Jedną z metod śledzących zmianę stężeń jest metoda konduktometryczna polegająca na pomiarze przewodnictwa roztworu reakcyjnego, którego przewodnictwo zmienia się wraz ze zmianą stężenia substratów w roztworze. W metodzie tej wartość stężenia produktów obliczamy z zależności:
gdzie: G 0 - początkowe przewodnictwo roztworu
G t - przewodnictwo roztworu po czasie t
V OH - V Ac - ruchliwość jonów wodorotlenowych i octanowych opisana zależnością temperaturową:
W przypadku gdy wartości c OH i c AcR są równe stosujemy zależność na stałą k :
2. Obliczenia T = 293 [K]
T = 313 K
G 0 = 4,2·10 -3 [S]
G 0 = 4,7·10 -3 [S]
t [s] G t [S] G t [S] 30
4,10·10 -3 3,33·10 -6 4,66·10 -3 1,33·10 -6 60
4,00·10 -3 3,33·10 -6 4,54·10 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz