Wyznaczanie krzywej mieszalności układu dwuskładnikowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie krzywej mieszalności układu dwuskładnikowego - wykład - strona 1 Wyznaczanie krzywej mieszalności układu dwuskładnikowego - wykład - strona 2 Wyznaczanie krzywej mieszalności układu dwuskładnikowego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Protokół z chemii fizycznej
Wyznaczanie krzywej mieszalności układu dwuskładnikowego (fenol-woda).
Doświadczenie przeprowadzili:
Anna Gwardys
Tomasz Kaczorowski
Anna Karaskiewicz
Ocena z przygotowania:
Ocena ze sprawozdania:
Dokonane pomiary
Ilość dodanej wody
Temperatura podczas zaniku zmętnienia. (ogrzewanie)
Temperatura podczas zaniku zmętnienia. (ochładzanie)
Temperatura podczas zaniku zmętnienia. (średnia)
5 cm3
10 cm3
15 cm3
20 cm3
25 cm3
30 cm3
35 cm3
40 cm3
45 cm3
50 cm3
55 cm3
60 cm3
65 cm3
70 cm3
75 cm3
80 cm3
85 cm3
90 cm3
95 cm3
100 cm3
Sprawozdanie z chemii fizycznej
Wyznaczanie krzywej mieszalności układu dwuskładnikowego (fenol-woda).
Doświadczenie przeprowadzili:
Anna Gwardys
Tomasz Kaczorowski
Anna Karaskiewicz
Ocena z przygotowania:
Ocena ze sprawozdania:
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia było sporządzenie wykresu krzywej rozpuszczalności (mieszania) w układzie temperatura - skład (procent wagowy fenolu) oraz poprzez graficzną interpolację wyznaczenie górnej krytycznej temperatury mieszania i odpowiadający jej skład mieszaniny. Układem badanym była mieszanina fenolu i wody.


(…)

… mieszają się całkowicie. Jej istnienie jest powiązane z większym ruchem termicznym (bezładnym ruchem cząsteczek), który przezwycięża tendencję cząsteczek tego samego rodzaju do wzajemnego przyciągania.
Rysunek 1 Diagram fazowy palladu i wodorku palladu, który wykazuje górną temperaturę krytyczną rozpuszczalności = 300°C (Tuc). Zielona krzywa, to wodorek, a brązowa - roztwór stały. Oś X - to ułamek molowy…
….)
Diagram fazowy temperatura-skład dla układ woda / trietyloamina. Układ ten wykazuje dolną temperaturę krytyczną rozpuszczalności 292K.
Na diagramie tym podano interpretacje linii równowagi faz. P = 2 stan współistnienia dwóch faz, P = 1 stan w którym wyodrębniamy tylko jedną fazę. Czyli dla P = 2 składniki mieszaniny nie mieszają się całkowicie, dla P = 1 składniki mieszaniny mieszają się całkowicie…
… się w jedno minimum. Entalpia swobodna (G) - energia Gibbsa, jedna z funkcji termodynamicznych wyrażona jest wzorem G = H - TS (gdzie H - entalpia zależna m.in. od ciśnienia, T - temperatura, S - entropia zależna od temperatury). Jej zmiana jest proporcjonalna do zmiany p i T. Ponieważ S przyjmuje wartości dodatnie, zatem G maleje wraz ze wzrostem temperatury przy stałym ciśnieniu i przy stałym składzie. Kiedy zmiana entalpii jest duża i dodatnia lub gdy zmiana entropii jest ujemna entalpia swobodna mieszania może przyjmować wartość dodatnią. W takim przypadku rozdział składników następuje w sposób samorzutny, a ciecze stają się nie mieszalne. (wykres na następnej stronie):
Przedstawiona jest tu zależność entalpii swobodnej mieszania od temperatury dla układu wykazującego częściową mieszalność w niskiej…
…. Wykaz aparatury
ultratermostat
naczynie pomiarowe o pojemności 100 cm3 z płaszczem termostatującym
mieszadło magnetyczne
termometr z czerwoną cieczą termometryczną
pipety o pojemności 25 cm3 i 5 cm3 gumowa gruszka
tryskawka do acetonu
odczynniki Roztwory
roztwór fenolu z wodą (75% wagowych fenolu)
woda destylowana
aceton do przemywania
Wzory niezbędne do obliczeń:
Ilość dodanej wody
Ułamek molowy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz