Wyznaczanie ciepła parowania i ciepła topnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 847
Wyświetleń: 3367
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie ciepła parowania i ciepła topnienia - strona 1 Wyznaczanie ciepła parowania i ciepła topnienia - strona 2 Wyznaczanie ciepła parowania i ciepła topnienia - strona 3

Fragment notatki:

Wyznaczanie ciepła parowania i ciepła topnienia Trzy podstawowe stany kupienia i przejścia fazowe miedzy nimi: Podstawowy podział: 1. Stały - ciało stałe (trudno zmienić objętość i kształt) 2. Ciekły - ciesz (trudno zmienić objętość, kształt łatwo) 3. Stan lotny - gaz (łatwo zmienić objętość i kształt, ciało zajmuje cała dostępną przestrzeń) Występowanie większości substancji w danym stanie skupienia zależy od panujących warunków termodynamicznych, czyli ciśnienia i temperatury. Niektóre substancje w identycznych warunkach mogą występować w rożnych stanach skupienia, w zależności od wcześniejszych warunków, zazwyczaj jeden stan jest uprzywilejowywany i substancja może samorzutnie przejść do tego stanu. Dostarczając energię z zewnątrz powodujemy wzrost temp. Ciała, przez to powodujemy przejścia fazowe. S - sublimacja R - resublimacja T - topnienie K - krzepnięcie Sk - skraplanie P - parowanie Przejście fazowe - proces termodynamiczny, polegający na przejściu jednej fazy termodynamicznej w drugą w kierunku zapewniającym zmniejszenie energii układu Ciepło właściwe - ciepło potrzebne do zwiększenia temp. Ciała o jednostkowej masie o jedną jednostkę m - masa ciała; ∆T - przyrost ciepła Ciepło parowania - (L) - ilość energii potrzebnej do odparowania jednostki masy danej substancji, przy stałym ciśnieniu i temp. E - energia; m - masa Ciepło topnienia - ilość energii potrzebnej do stopienia jednostki masy danej substancji. E - energia; m - masa Bilans cieplny . Równanie opisujące sumę procesów cieplnych określonego układu termodynamicznego, uwzględnia się: - sumę ciepła dostarczonego do układu z otoczenia - sumę ciepła, którą układ wydziela na zewnątrz - efekt cieplny procesu zachodzących wewnątrz układu Każdy bilans ciepła można zapisać z „punktu widzenia” układu lub otoczenia. Tradycyjnie - bilans ciepła pisze się zawsze „z punktu widzenia” analizowanego układu. Stąd ciepło wydzielone przez układ zapisana jest ujemnie, a ciepło dostarczone, jako wartość dodatnia. Zatem układy egzotermiczne mają ujemny bilans ciepła, a procesy endotermiczne dodatni. Wyznaczanie ciepła parowania i topnienia wody . Ciepło topnienia wyznaczamy korzystając z równania bilansu cieplnego, równanie to układamy na podstawie wykresu, na którym widać, że pewne ciała oddają ciepło, a inne taka sama ilość ciepła odbierają, w przypadku układu zawierającego kalorymetr, wodę i lód, można zbudować następujący wykres bilansu: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz